Lees verder
De Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie (NVDE) heeft donderdag (28 november) haar position paper uitgebracht uit over biomassa en bio-energie. De NVDE-leden die actief zijn in bio-energie beantwoorden in deze notitie de belangrijkste vragen over één van de belangrijkste soorten, namelijk houtige biomassa.
Redactie / Den Haag

In het document geeft de NVDE een reactie op de belangrijkste discussiepunten die momenteel in de samenleving leven over bio-energie. Zo ziet de NVDE biomassa stoken niet ziet als middel om de energievoorziening te verduurzamen, maar als tijdelijke oplossing die het mogelijk maakt om de verbranding van fossiele brandstoffen zo snel mogelijk af te bouwen. Het verbranden van fossiele brandstoffen heeft namelijk een min of meer permanent effect op de CO2-concentratie in de lucht, terwijl biomassa elk jaar weer bijgroeit, in tegenstelling tot fossiele voorraden.

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft eerder becijferd dat er in Nederland en de rest van de wereld zeker tot 2030 geen problemen worden verwacht met het aanbod van biomassa. Bosaanplant kan de beschikbaarheid van biomassa vergroten. Bovendien zal het gebruik van biomassa voor bio-energie geleidelijk worden afgebouwd.

Met dit position paper reageert de NVDE op de sterk gepolariseerde discussies in de samenleving over de duurzaamheid van bio-energie. Het document is te downloaden vanaf de website van de NVDE.