Lees verder
Het Platform Bio-energie (PBE) heet vanaf nu Platform Bio-Economie. Hiermee is de visie van PBE beter zichtbaar: bio-energie is een integraal onderdeel in de transitie naar een volledig hernieuwbare en duurzame CO2-arme samenleving waarin productketens zoveel mogelijk circulair en biobased zijn.
Redactie / Bergen op Zoom

Om de negatieve beeldvorming over biomassa de laatste tijd bij te stellen, gaat PBE social media inzetten. Zo werd deze week het twitteraccount @biomassa_feiten gelanceerd. Ook op LinkedIn is PBE actief onder het trefwoord Biomassafeiten.

PBE blijft dus het belang van bio-energie steunen, als integraal onderdeel van de ontsluiting van (nieuwe) biogrondstoffen, de benodigde logistieke ketens en de verbreding van de biomassa-inzet naar chemie en materialen.

Afbouwen ondermijnt cascadering

In een schriftelijke reactie op het SER-advies over biomassa (8 juli) heeft PBE staatssecretaris Stientje van Veldhoven (IenW) laten weten dat het niet verstandig is om bio-energiemarkten af te bouwen. Afbouwen ondermijnt namelijk de business case voor cascadering. Het is juist noodzakelijk om te borgen dat bio-energie hoogwaardige toepassingen van biogrondstoffen mogelijk maakt.

De constatering van de SER dat het gebruik van biomassa voor energie meer hoogwaardige toepassingen in de weg zit, is volgens PBE onjuist. Ook bij de maximale verwaarding van biomassa is er een plek voor energetische toepassingen, omdat er bij cascadering altijd reststromen overblijven die niet hoogwaardig te verwaarden zijn.

Webinars

Op 2 september organiseert PBE een webinar waarbij o.a. de jaarlijkse PBE rapportage over het gebruik van houtige biomassa voor energieproductie wordt gepresenteerd. Eerdere webinars gingen over het Duurzaamheidskader Biomassa (10 juni) en de CO2-prestatie van biomassa (27 maart). Presentaties en videofragmenten van deze webinars zijn te vinden op de PBE-website.

Beeld: Vastram/Shutterstock