Lees verder
Horizon Europe, de opvolger van het Horizon 2020 onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma gaat in 2021 van start. Het Europees Parlement moet het voorstel wel nog goedkeuren in dit laatste kwartaal van 2020. PNO Consultants licht de stand van zaken toe.
Redactie / Brussel

De Europese Commissie wil voor Horizon Europe € 85,5 miljard vrijmaken. Dat is ongeveer € 9 miljard minder dan oorspronkelijk begroot. Een deel van het Horizon Europe budget sneuvelde in de onderhandelingen over het Europese corona-herstelfonds van € 750 miljard. De Europese Raad heeft enkele amendementen uitgebracht.

Naar verwachting stemt het Europees Parlement begin november in met het voorstel inclusief amendementen. Gebeurt dat niet, dan gaat het programma waarschijnlijk vertraagd van start. Ook moet er na goedkeuring van het Parlement een eerste ‘Horizon Europe Strategic Plan’ worden gemaakt. Op dit moment circuleren er al diverse zogeheten ontwerp-Werkprogramma’s. De meeste daarvan besteden extra aandacht aan de COVID-19 crisis.

Duidelijk is al wel dat het programma een structuur krijgt met drie pijlers: ‘Excellent Science’ (€ 23,097 miljard), ‘Global Challenges and European Industrial Competitiveness’ (€ 47,179 miljard) en ‘Innovative Europe’ (€ 12,086 miljard). Er zijn vijf specifieke onderzoeks- en innovatiemissies die oplossingen moeten bieden voor grote uitdagingen:

  • Aanpassing aan klimaatverandering
  • Kanker: meer dan 3 miljoen levens redden;
  • Gezonde oceanen, zeeën, kust- en binnenwateren;
  • Klimaatneutrale en slimme steden;
  • Gezondheid van de bodem en voedsel.

De subsidiesystematiek van Horizon Europe blijft dezelfde als die van Horizon 2020. Zo is er subsidie beschikbaar voor:

  • Research and Innovation Actions (RIA): financiering van onderzoeksprojecten voor het aanpakken van duidelijk omschreven uitdagingen, die kunnen leiden tot de ontwikkeling van nieuwe kennis of een nieuwe technologie (subsidiepercentage 100%);
  • Innovation Actions (IA): financiering is meer gericht op activiteiten die dichter bij de markt staan. Bijvoorbeeld het maken van prototypes; het testen, demonstreren en opschalen van producten of diensten als deze gericht zijn op de productie van nieuwe of verbeterde producten of diensten (subsidiepercentage 70%);
  • Coordination and Support Actions (CSA): financiering van de coördinatie en het opzetten van netwerken van onderzoek en innovatieprojecten, -programma’s en -beleid (subsidiepercentage 100%).

Meer informatie is te vinden op de website van PNO Consultants.

Beeld: Mopic/Shutterstock