Lees verder
Het Bio-Based Industries Consortium (BIC) is blij met de plannen van de Europese Commissie voor het vervolg van het lopende onderzoek- en innovatieprogramma Horizon 2020. Vorige week maakte de Commissie bekend in de periode 2021-2027 in totaal € 100 miljard te willen investeren in het nieuwe programma, dat de naam Horizon Europe krijgt.
Redactie / Brussel

Horizon Europe is het meest ambitieuze O&I-programma ooit. Het bouwt verder op de successen van Horizon 2020 en heeft tot doel, de EU koploper te maken op het gebied van onderzoek en innovatie. Daartoe zal ook een Europese Raad voor Innovatie (EIC) worden opgericht, als aanvulling op het huidige Europese Instituut voor Innovatie en Technologie (EIT). Hier kunnen innovatieve start-ups en bedrijven terecht om hun veelbelovende en baanbrekende nieuwe technologieën van het lab naar de markt te brengen en ondersteuning te zoeken bij het opschalen van hun ideeën.

Investering in de toekomt

De Europese vice-president Jyrki Katainen zegt het programma te zien als een investering in de toekomst van Europa. ‘Europese fondsen maken het mogelijk dat internationale teams en wetenschappelijke disciplines samenwerken om ongekende ontdekkingen te doen en zo een echt verschil te maken in de levens van Europese burgers.’

Daarin spelen biobased industrieën een belangrijke rol, constateert het BIC. Ze stimuleren duurzame groei en het creëren van een circulaire economie, vergroten het Europese concurrentievermogen en helpen bij het bereiken van strategische EU-doelen, zoals het Klimaatakkoord van Parijs en de VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling. De bioeconomie helpt bovendien bij het herindustrialiseren en revitaliseren van landelijke en kustgebieden, het creëren van kansen op werk en het leveren van duurzame alternatieven voor producten op basis van fossiele brandstoffen.

Voortzetting BBI JU

Dirk Carrez, uitvoerend directeur van het BIC, spreekt dan ook de hoop uit dat de ‘nieuwe generatie Europese partnerschappen’ het juiste kader biedt voor een mogelijke voortzetting van de Bio-Based Industries Joint Undertaking (BBI JU) onder het nieuwe programma.

BBI JU is een publiek-privaat partnerschap, dat tot stand kwam binnen het Horizon 2020 programma. De BBI JU heeft een totaalbudget van € 3.7 miljard voor grensoverschrijdende samenwerkingsprojecten op het gebied van de biobased industrie. Daarvan komt € 1 miljard uit het Horizon 2020 programma en wordt het merendeel (€ 2.7 miljard) door de aangesloten bedrijven opgebracht.

Groei dankzij innovatie

In totaal zijn vanuit Horizon 2020 tot half mei 2018 meer dan 18.000 projecten ondersteund, met een totale waarde van ruim € 31 miljard. Uit een tussentijdse evaluatie blijkt dat dit heeft bijgedragen aan het scheppen van nieuwe werkgelegenheid, het verbeteren van de levens van Europese burgers en de aanpak van belangrijke maatschappelijke uitdagingen, zoals de klimaatdoelstellingen.

Ongeveer twee derde van de economische groei in Europa is te danken aan innovatie. Volgens de Europese Commissie zal dat in de toekomst alleen maar méér worden. Onderzoek en innovatie kan in de Horizon Europe periode 100.000 nieuwe banen opleveren en iedere geïnvesteerde euro zal naar verwachting binnen 25 jaar gemiddeld 11 euro aan inkomsten opleveren.