Lees verder
De laatste tranche van 11 miljard euro van het EU-onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon 2020 wordt besteed aan projecten op het gebied van klimaatverandering, schone energie, kunststoffen en cyberveiligheid/digitale economie.
Redactie / Brussel

Dat heeft de Europese Commissie bekend gemaakt. Horizon 2020 is het EU-financieringsprogramma voor onderzoek en innovatie van 77 miljard euro voor de periode 2014-2020.

In het laatste jaar van het programma zet de Commissie in op een grotere impact van haar onderzoeksfinanciering. Zo is € 3,7 miljard beschikbaar voor projecten rondom een koolstofarme, klimaatbestendige toekomst. Voor het omzetten van energie-intensieve sectoren naar concurrerende, koolstofarme en circulaire industrieën is € 206 miljoen gereserveerd. Voor de ontwikkeling en productie in Europa van de volgende generatie batterijen is € 132 miljoen beschikbaar en voor de circulaire economie € 1 miljard. Daaronder vallen bijvoorbeeld onderwerpen die bijdragen aan de EU-strategie voor kunststoffen (€ 135 miljoen). Voor zaken als digitalisering, bestrijding van cybercriminaliteit en kunstmatige intelligentie is tot slot in totaal circa ruim € 3 miljard beschikbaar

Horizon Europe

De Commissie richt zich daarnaast op het vormgeven van het nieuwe onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon Europe (2021-2027), de opvolger van Horizon 2020. Onderdeel daarvan is een one-stop-shop, de European Innovation Council (EIC) voor innovatiefinanciering die wetenschap omzet in nieuwe business en de opschaling van bedrijven versnelt.

Vooruitlopend op Horizon Europe stelt de Europese Commissie al in 2020 € 1,2 miljard beschikbaar voor de EIC. Daarvan is € 290 miljoen beschikbaar voor acties op het gebied van voedsel en natuurlijke hulpbronnen. Ook worden co-creatie methoden en benaderingen getest die werken door middel van ‘horizontale’ subsidie-oproepen over interdisciplinaire uitdagingen, zoals concurrerende, koolstofarme en circulaire industrieën. Meer informatie is te vinden op de website van adviesbureau PNO Consultants.