Lees verder
Het Europees Parlement heeft op 26 april definitief voor Horizon Europe gestemd, het stimuleringsprogramma van € 95,5 miljard waarmee de EU de komende jaren onderzoeksprogramma's gaat subsidiëren.
Redactie / Brussel

Met de stemming worden eerdere afspraken over Horizon Europe en het European Institute of Innovation and Technology (EIT) wettelijk vastgelegd. Het betekent dat de Europese Commissie nu de werkprogramma’s kan publiceren en geld kan toekennen aan Europese onderzoeksprojecten op basis van het Strategisch Plan.

Van belang voor partijen in de biobased economie is vooral het zogeheten cluster 6, over food, bioeconomie, natuurlijke hulpbronnen, landbouw en milieu. Onderzoeks- en innovatieactiviteiten in dit cluster moeten bijdragen tot de doelstellingen van de Europese Green Deal met betrekking tot de biodiversiteitsstrategie tot 2030, de ‘Farm to Fork’ strategie, het Europees klimaatpact en initiatieven in het kader van duurzame industrie en het uitbannen van verontreiniging, alsook de langetermijnvisie voor plattelandsgebieden en de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling.

Horizon Europe stroomlijnt ook het aantal partnerschappen dat de EU co-programmeert of medefinanciert met partners zoals het bedrijfsleven, het maatschappelijk middenveld en financieringsstichtingen.

Lees meer over o.a. het beleid, de strategie, werkprogramma’s en informatie over het indienen van aanvragen in de links onder dit nieuwsbericht.

Beeld: Alexandros Michailidis/Shutterstock