Lees verder
De wereldwijde energiegerelateerde CO2-emissies stevenen af op hun op één na grootste jaarlijkse stijging ooit, verwacht het IEA. Dit hangt samen met een verwachte groei van de wereldwijde vraag naar energie met 4,6% in 2021. Bijna 70% van de verwachte stijging is toe te schrijven aan opkomende markten en zich ontwikkelende economieën.
Redactie / Parijs

Dat stelt het Internationaal Energie Agentschap in de pas verschenen Global Energy Review 2021. In het verslag wordt onderzocht of de opleving van economische activiteiten leidt tot een stijgende CO2-uitstoot en in welke mate nieuw beleid gericht op een duurzaam herstel in staat is een opleving van de emissies te beteugelen.

Meer fossiele energie

Volgens het IEA zal vooral de vraag naar fossiele energie toenemen. De vraag naar steenkool alleen zal naar verwachting met 60% meer stijgen dan alle hernieuwbare energiebronnen samen, waardoor de emissies met bijna 5% of 1 500 Mt zullen stijgen. Deze verwachte toename zou 80% van de daling in 2020 ongedaan maken, waarbij de emissies uiteindelijk slechts 1,2% (of 400 Mt) onder de emissieniveaus van 2019 liggen.

Ondanks een verwachte jaarlijkse stijging van 6,2% in 2021, zal de wereldwijde vraag naar olie ongeveer 3% onder het niveau van 2019 blijven. Het olieverbruik in de luchtvaart blijft naar verwachting zelfs 20% onder het niveau van 2019, met een jaarlijkse vraag die meer dan 30% lager dan in 2019.

Azië

De groei van de vraag naar steenkool is geconcentreerd in Azië. China alleen zal naar verwachting al meer dan 50% van de wereldwijde groei voor zijn rekening zal nemen. De vraag naar steenkool in de Verenigde Staten en de Europese Unie herstelt zich ook, maar blijft nog steeds ver onder het niveau van voor de crisis, stelt het IEA.

Van alle fossiele brandstoffen zal aardgas het sterkst stijgen ten opzichte van niveaus van 2019, namelijk 3,2%, gestuwd door een toenemende vraag in Azië, het Midden-Oosten en Rusland. Bijna driekwart van de wereldwijde groei van de vraag in 2021 is afkomstig van de industrie en gebouwen.

De elektriciteitsvraag zal in 2021 met 4,5% stijgen, of meer dan 1 000 TWh. Dit is bijna vijf keer groter dan de daling in 2020, waardoor het aandeel van elektriciteit in de van de finale energievraag boven de 20% komt. Bijna 80% van de voorspelde toename van de vraag in 2021 vindt plaats in opkomende markten en ontwikkelingseconomieën, waarbij China alleen al goed is voor de helft van de wereldwijde groei, gevolgd door de Verenigde Staten, de Europese Unie en India.

Hernieuwbare energie

De vraag naar hernieuwbare energiebronnen is in 2020 met 3% gestegen en zal naar verwachting in alle belangrijke sectoren – elektriciteit, verwarming, industrie en vervoer – toenemen. De elektriciteitssector neemt het voortouw, met een vraag naar hernieuwbare energie die met meer dan 8% zal toenemen tot 8 300 TWh, de grootste jaarlijkse groei ooit in absolute termen.

Lees het volledige rapport op de website van het Internationaal Energie Agentschap

Beeld: Christian Mueller/Shutterstock