Lees verder
'Biochar kan een mooie business case worden omdat het economisch en ecologisch zin heeft. Het product bevordert de bodemkwaliteit en legt CO2 langdurig vast in de bodem. Daarnaast kan het een goedkoper alternatief worden voor veen.'
Lucien Joppen / Nederland

Cees Oele, projectmanager bij Delphy, ziet biochar als een oplossing voor bodemverarming, een fenomeen dat vooral in het buitenland voor problemen zorgt. Delphy voert praktijkonderzoek uit voor de land- en tuinbouw en de sierteelt. Zij doet dit op de vele proeflokaties in Nederland.
‘Biochar is een actieve koolstof die er onder meer voor zorgt dat nutriënten langer vast worden gehouden (adsorptie, red.). Biochar waarvan de oorspronkelijke houtstructuur nog intact is, kan ook water vasthouden (retentie) door de vele microporiën. In combinatie met compost zou op deze manier de bodemweerbaarheid kunnen worden verhoogd, met als gevolg minder kans op bodemziekten.

PyroFlash

Biochar wordt via pyrolyse geproduceerd uit biomassa. Nettenergy ontwikkelt en produceert mobiele pyrolyse-installaties voor het verwerken van biomassa op basis van een gepatenteerd proces, PyroFlash.
Beide partners – Nettenergy en Delphy – gaan binnen de Pyrolyse Proeftuin Zuid-Nederland onderzoeken hoe zij een keten op kunnen zetten, waarbij Nettenergy de productie van biochar voor zijn rekening neemt. Delphy gaat onderzoeken in welke verhoudingen deze biochar het best gemengd kan worden met organische fracties zoals compost of mest. Vervolgens onderzoeken de collega’s van Cees wat de effecten zijn op verschillende gewassen op de vollegrond en in de kas.

Lees verder in het volledige artikel.