Lees verder
Advies- en onderzoeksbureau Delphy start een onderzoek naar toepassingen van biochar in de land- en tuinbouw, bijvoorbeeld als veenvervanger.
Moerdijk

Delphy is één van de 14 deelnemers aan de Pyrolyse Proeftuin Zuid-Nederland. Dit cluster werkt aan het hoogwaardig hergebruiken van reststromen als biomassa en kunststoffen.

Pyrolyse is een thermisch kraakproces waarbij biomassa, kunststof of afval wordt ontleed door het tot hoge temperatuur te verhitten zonder de aanwezigheid van zuurstof. Daarbij ontstaan drie producten: gas, olie en biochar, een houtskool-achtig residu. Deze stoffen kunnen weer dienen als brandstof of grondstof voor een nieuw product.

Pyrolyse is een bewezen, innovatieve en kansrijke technologie die mogelijkheden biedt om weggooipallets, gebruikte plastic folie, maar ook walnootschillen en rioolslib, niet langer te verbranden, maar thermisch te recyclen en te hergebruiken in bijvoorbeeld de land- en tuinbouw. Dit past goed binnen het cradle-to-cradle denken, de biobased economy en de circulaire economie.

De Pyrolyse Proeftuin Zuid-Nederland is gevestigd in het Biobased Deltagebied Moerdijk, en ontvangt financiële steun uit het Europese Ontwikkelingsfonds Operationeel Programma Zuid-Nederland 2014-2020 (OP-Zuid), vanwege de bijdrage aan minder CO2-uitstoot, minder afval, nieuwe bedrijvigheid op het haven- en industriegebied en nieuwe vervoerstromen.

Oriënterende proeven

Delphy heeft al eerder oriënterende proeven met biochar en andere restproducten uit de pyrolyse uitgevoerd in de boomkwekerij. Perspectiefvolle toepassingen worden nu breder onderzocht in de akkerbouw en vollegronds groententeelt, waaronder de aardbeienteelt.

Biochar lijkt kansrijk voor het mengen in substraat, als alternatief voor veen. Het product heeft bindende eigenschappen, wat kansen biedt voor groeibeheersing. Daarnaast worden andere toepassingen onderzocht, zoals de zuivering van gietwater en het gebruik als afdekmateriaal om onkruid en mos in de pot- en containerteelt te voorkomen. Ook wordt er onderzoek gestart naar nieuwe toepassingen met waterige houtazijn, als biologisch middel om insecten te bestrijden. Uiteindelijk zal het project meerdere succesvolle business cases moeten opleveren.

De veertien deelnemers aan de Pyrolyse Proeftuin Zuid-Nederland zijn: Havenschap Moerdijk (penvoerder), Ontwikkelingsmaatschappij REWIN West-Brabant, Avans Hogeschool, Bewa, SABIC Petrochemicals, GoodFuels Marine, Patpert Teknow Systems, Nettenergy, Nimaro Ageno Consult, CharcoTec, Waste4ME, DSM R&D Solutions, Delphy en TU Eindhoven.