Lees verder
De Nederlandse overheid stelt dit jaar in totaal € 286 miljoen beschikbaar aan fiscaal voordeel voor ondernemers die investeren in duurzame en energiezuinige technieken.
Redactie / Nederland

Voor de Energie-investeringsaftrelk (EIA) is € 147 miljoen beschikbaar en via Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige Afschrijving (VAMIL) € 139 miljoen.

Duurzame bedrijfsvoering

Bedrijfsmiddelen die bijdragen aan een duurzame bedrijfsvoering, kunnen in aanmerking komen voor Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige Afschrijving Milieu-investeringen (Vamil). Dit geldt met name voor maatregelen die bijdragen aan het sluiten van de kringlopen in een circulaire economie. Zo staat dit jaar voor het eerst de vastlegging van CO2 als grondstof voor de chemische industrie of tuinbouwsector op de lijst. Ook de refurbishing van apparaten komt dit jaar in aanmerking. Producten blijven daardoor langer in de kringloop en grondstoffen worden efficiënter benut. Investeringen die een betere afvalscheiding bevorderen, krijgen dit jaar meer steun, omdat dit de kwaliteit van teruggewonnen grondstoffen verbetert.

Duurzame energie

Ondernemers die investeren in duurzame energie of energiebesparing mogen in 2018 tot 54,5% van de investeringskosten fiscaal aftrekken via de Energie-investeringsaftrek (EIA). De technieken waarvoor dit geldt, staan op de Energielijst 2018. Productie-installaties voor biobrandstoffen en (bedrijfs)ketels of -kachels die op biomassa werken, staan al langer op deze lijst. Daarnaast zijn er enkele nieuwe technieken bijgekomen, zoals pulsed electric field (PEF) technologie, voor de conservering van voedingsmiddelen op lagere temperatuur. Ook slimme systemen voor energiebalancering komen in aanmerking. Verder is de categorie transport verruimd, zodat nu ook energiebesparende maatregelen in de zeevaart onder de regeling vallen.

De Energielijst en Milieulijst worden jaarlijks aangepast en zijn te raadplegen op de website van RVO.nl