Lees verder
De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) stelt € 14,5 miljoen beschikbaar voor UNLOCK, de gezamenlijk onderzoeksfaciliteit van Wageningen University & Research en TU Delft.
Redactie / Den Haag

Beide onderzoeksinstellingen investeren samen nog eens ruim € 10 miljoen, zodat er inmiddels bijna € 25 miljoen beschikbaar is. UNLOCK gaat daarmee voor het eerst op grote schaal microbiële mengculturen bestuderen. Het onderzoek wordt ondergebracht in 4 complementaire platforms:

  • Het Biodiscovery platform helpt om nieuwe micro-organismen te ontdekken en in handen te krijgen. In de Processing unit kunnen biologische monsters volledig geautomatiseerd worden ontsloten voor bio-moleculaire analyses.
  • Het Modular bioreactor platform faciliteert onderzoek naar duurzame oplossingen voor milieuvraagstukken, zoals afbraak van (micro)verontreinigingen, het duurzaam opwekken van energie en het herwinnen van grondstoffen uit complexe afvalstromen.
  • Het Parallel Bioreactor platform maakt het mogelijk om tientallen experimenten gelijktijdig onder verschillende condities in bioreactoren uit te voeren.
  • Het FAIR data platform ontsluit een grote hoeveelheid data uit de experimentele systemen.

Doorbraken

Duurzame biotechnologische industriële processen gebruiken regelmatig micro-organismen, bijvoorbeeld voor fermentatieprocessen. Daarbij wordt echter minder dan 1% van het microbiële potentieel benut, stellen de onderzoekers. Zij verwachten dat UNLOCK grote wetenschappelijke en maatschappelijke doorbraken mogelijk maakt, doordat de bundeling van expertise uit diverse disciplines.

UNLOCK is één van de 7 aanvragen binnen de Nationale Roadmap voor grootschalige onderzoeksfaciliteiten die NWO eind april heeft gehonoreerd, voor een totaalbedrag van € 93 miljoen.

Beeld: anyaivanova/Shutterstock