Lees verder
Aardgas hoeft niet van onder de grond te komen. Ook CO2 uit de lucht om ons heen kan een grondstof zijn die micro-organismen onder anaerobe (zuurstofloze) condities kunnen omzetten naar biomethaan.
Redactie / Utrecht

De productie van dit methaan (aardgas of ‘groen gas’) uit CO2 kan een rol spelen bij het tegengaan van de klimaatopwarming, niet in de eerste plaats doordat er CO2 uit de lucht wordt verwijderd, maar vooral omdat het methaan een circulair alternatief vormt voor fossiele brandstoffen.

Huidige technieken voor het afvangen van CO2 uit de lucht zijn echter nog inefficiënt. In het project ‘Integration of direct air capture and biomethanation for decentralized fuel production’ gaat een onderzoeksgroep onder leiding van associate professor Annemiek ter Heijne van Wageningen University & Research (WUR) een nieuw, efficiënt proces ontwikkelen waarin de afvanging van CO2 uit de lucht en de biologische omzetting van CO2 naar biomethaan worden geïntegreerd.

Het project van een half miljoen euro wordt 50/50 gefinancierd door Wetsus en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

Beeld: Dabarti CGI/Shutterstock