Lees verder
Slechts 31% van alle kunststoffen die in afvalverwerkingssystemen terechtkomen, wordt gerecycleerd, terwijl de rest wordt verbrand of gestort. Bovendien vormen microplastics die ontstaan bij de afbraak van dit afval een extra milieuprobleem. Alleen al in de landbouwsector is plastic mulch een van de belangrijkste bronnen van de accumulatie van microplastics in de bodem. De landbouw is verantwoordelijk voor circa 3,5% van het totale globale plasticsgebruik, wat neerkomt op ruim 12 ton plastic per jaar.
Redactie / Brussel

RECOVER wil hier wat aan doen, met een combinatie van micro-organismen, nieuwe microbiële enzymen, regenwormen en insecten. Dit Europese project dat tot stand kwam met financiering van BBI JU wil deze nieuwe biologische benadering demonstreren en opschalen om het probleem van het agro-levensmiddelenplasticafval aan te pakken en de verontreiniging van landbouwvelden met niet biodegradeerbare agroplastics te helpen oplossen.

Een bijkomend voordeel is dat hierbij nieuwe grondstoffen voor biologische meststoffen voor de primaire sector en de biogebaseerde industrie (chitine en chitosan) worden geproduceerd.

Probiotica

Dat insecten en regenwormen van nature kunststoffen kunnen opnemen en verteren, is al langer bekend. Nieuw is dat dit vermogen wordt gestimuleerd door hun natuurlijke microbioom te versterken met probiotica. Deze biotechnologische processen zullen in twee scenario’s worden ontwikkeld. Zo worden ze ingezet in kweekkamers voor insecten of composteerreactoren voor niet-recycleerbare kunststoffen uit afval (huishoudelijk of afkomstig van landbouwplastic). Een andere aanpak is de behandeling in situ, dus rechtstreeks in met kunststoffen verontreinigde bodems, waaronder mulchlagen.

In het kader van het project zal een passende strategie voor de inzameling en aanlevering van afval aan de biorecyclinginstallatie worden voorgesteld. Daarbij wordt gebruik gemaakt van beslissingsondersteunende systemen, hulpmiddelen voor het traceren van plastic, apparatuur en logistieke studies. Ook zullen eenvoudige en reproduceerbare voorwaarden worden vastgesteld die in landbouwbedrijven of gemeenten kunnen worden gereproduceerd.

Het RECOVER-project is een onderzoeks- en innovatieactie die op 1 juni 2020 van start is gegaan en vier jaar zal duren. Het project brengt 17 multidisciplinaire partners samen, deels afkomstig van twee andere BBI-JU H2020 zusterprojecten, ENZYCLE en BIZENTE. Zij onderzoeken de gecombineerde werking van nieuwe enzymen, microbiële gemeenschappen, insecten en regenwormen voor de duurzame recycling van voedselverpakkingsafval en landbouwplasticafvalstromen.

Meer informatie is te vinden op de website van RECOVER.

Beeld: RECOVER