Lees verder
Ondernemers krijgen in 2024 meer mogelijkheden om met fiscaal voordeel te investeren in energiezuinige technieken. In totaal is er een budget van € 259 miljoen beschikbaar voor Energie Investerings Aftrek (EIA), een verhoging van € 10 miljoen ten opzichte van 2023.
Redactie / Den Haag

Met de EIA wil de overheid energiezuinige investeringen stimuleren en een impuls geven aan energiebesparing, CO2-reductie en het toepassen van duurzame energie.

Bedrijven die investeren in technieken uit de zogenoemde Energielijst, kunnen via de Energie-investeringsaftrek (EIA) volgend jaar tot 40 procent van de investeringskosten aftrekken van hun fiscale winst.

Extra budget

Ondernemers hebbenveel belangstelling voor de regeling. Het aantal aanvragen is de laatste jaren fors toegenomen. Het beschikbare budget voor de EIA is in 2023 – net als het jaar ervoor – substantieel overschreden. Voor zowel 2025 als 2026 wordt eenmalig extra budget voor de EIA uitgetrokken (een beschikbaar budget van € 441 miljoen in 2025 en € 470 miljoen in 2026). Vanaf 2027 wordt het budget structureel verhoogd met € 53 miljoen per jaar.

Aanpassingen Energielijst

De jaarlijks geactualiseede Energielijst is de basis van de EIA-regeling. Op deze lijst staan innovatieve, energiebesparende en duurzame energietechnieken die voor deze aftrek in aanmerking komen. In 2024 zijn niet langer bedrijfsmiddelen opgenomen waarvan de terugverdientijd beduidend korter is dan 5 jaar. Ook is de aftrek voor zonnepanelen beperkt tot kleinere installaties van maximaal 55 kW. Voor energieprestatieverbeteringen tot A++ of A+++ is het maximum investeringsbedrag dat voor EIA in aanmerking komt verhoogd.

De EIA-regeling wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Kijk voor meer informatie op de RVO-website

Beeld: Eviart/Shutterstock