Blogs

  • 01:44
  • 0
  • 0

Hans Derksen

MKB in de lead

01 / 03 / 2015

Als kritische succesfactor bij innovaties wordt vaak de gouden driehoek van samenwerking tussen overheid, kennisinstellingen en…


Artikelen

BICON neoalginaat machine
02:21

Neo-alginaat winning primeur voor Zutphen

Zutphen krijgt dit jaar een wereldprimeur. Hier gaat het Waterschap Rijn en IJssel een fabriek bouwen die NEO-alginaat…

Lucien Joppen

Geld boom
06:21

Hoe kom ik aan… financiering voor mijn innovaties?

Voor een soepele transitie naar hernieuwbare energie en groene grondstoffen, zijn soms radicale innovaties nodig. Dit…

Lucien Joppen

Maarten Kool, plaatsvervangend directeur bij het Ministerie van EZ en R&D-directeur Caroline van der Horst (C4C Holding)
03:26

Dubbelperspectief: rol van onderwijs en overheid

In dit nummer zoomt Agro & Chemie in op het middel- en hoger beroepsonderwijs, en de…

Lucien Joppen


Nieuws

Bekijk alles
regiodeals
00:43

13 nieuwe MKB-regiodeals

Met 13 nieuwe MKB-deals stimuleert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) regionaal het midden-…

Redactie / Den Haag

bio-economie, traktor en bio-ethanolfabriek
03:48

Federatie: zeven pijlers voor sterkere bio-economie

Nederland kan wereldwijd koploper zijn in de bio-economie. Helaas blijft het investeringsklimaat echter achter, terwijl het…

Redactie / Nederland

Man presenteert voor groep
00:47

Informatiebijeenkomst calls BBI-JU 2017

RVO.nl organiseert op 17 mei, samen met het ministerie van Economische Zaken, een nationale informatiebijeenkomst over…

Assen

Power to protein schematische weergave
01:16

Pilotinstallatie produceert eiwit uit rioolwater

Eiwitten van hoge kwaliteit produceren met grondstoffen uit afvalwater. Dat is de inzet van een uniek…

Gent

Landbouw testen metingen
01:06

€2 miljoen voor Nationale Proeftuin Precisielandbouw

Er komt een Nationale Proeftuin Precisielandbouw waar de nieuwste uitvindingen, prototypes en technologieën voor precisielandbouw in…

Den Haag

Geld stapels
00:32

MKB-voucher van € 3000,- voor innovatief business model

Voor MKB-ondernemingen die een kennisinstelling of adviesbureau willen inschakelen voor een innovatief businessmodel kunnen van 1…

Assen
In een biobased economy worden uit groene grondstoffen non-food producten duurzaam vervaardigd, zowel eindproducten als grond- en hulpstoffen.

Naast bekende toepassingen zoals energiedragers (biofuels), zijn ook andere stoffen als hoogwaardige producten, ingrediënten (bioactieve stoffen, pigmenten), bulkchemicaliën en materialen van toegevoegde waarde in de biobased economy.

Het Nederlandse bedrijfsleven kan een grote rol spelen in deze biobased economy vanwege een sterke landbouwsector, de sterke positie van Nederland als aanvoerland van grondstoffen via de haven van Rotterdam en een sterke chemische industrie.

Om de ontwikkeling naar een sterke biobased economy verder door te zetten bundelen onderwijs en bedrijfsleven hun krachten binnen het Centre for Biobased Economy (CBBE) om professionals op te leiden. Het CBBE doet dat door:

  • Kennisoverdracht en onderwijsontwikkeling
  • Versterking toepassingsgericht onderzoek
  • Stimulering van innovatieprojecten

Het Centre for Biobased Economy (CBBE) bestaat uit Wageningen UR, Has Hogeschool, Inholland, CAH Vilentum Hogeschool, Van Hall Larenstein, Avans, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, HZ.

Dit initiatief is mede mogelijk gemaakt door het ministerie van EZ. Het ministerie van OCW maakt de deelname in het CBBE van Avans/HZ mogelijk.