Lees verder
De overheidsambitie dat Nederland in 2050 volledig circulair moet zijn, brengt forse uitdagingen mee als het gaat om de productie en terugwinning van kunststoffen.
Redactie / Nederland

Dat zegt Jos Keurentjes, lid van de raad van bestuur van TNO en voorzitter van het transitieteam Kunststoffen in een recente blog op de website TNOTIME.

Gebruik kunstoffen neemt toe

“Het gebruik van kunststoffen neemt nog steeds toe, en naar verwachting gaat dat de komende decennia zo blijven”, zegt hij. Dit betekent dat de transitie naar een circulaire kunstoffeneconomie moet worden versneld. ‘Er is dus veel te doen. Denk aan het in het systeem brengen van biobased polymeren of aan het creëren van nieuwe grondstoffen op basis van bijvoorbeeld CO2. Verder zien we een technologische uitdaging in het verbeteren van recyclingtechnologieën.’

De recycling van kunststoffen staat volop in de belangstelling nu China heeft besloten geen afvalplastic meer uit het Westen te importeren. Volgens Keurentjes is het ontwikkelen van een effectieve scheidingsmethodologie daarbij belangrijk. Dat kan door de inzet van nanobots, maar ook via chemische recycling, waarmee polymeren effectief en gedifferentieerd uiteen zijn te rafelen en in de oorspronkelijke zuivere kwaliteit kunnen worden teruggebracht in de keten.

Nieuwe technologieën

Daarnaast ontwikkelt TNO met een aantal partners technologieën voor de productie van aromaten uit restafval, in het Biorizon-project. Keurentjes rekent erop dat er in de nabije toekomst nog meer van dergelijke onderzoeksinspanningen nodig zullen zijn. ‘Ik reken op forse programma’s, waarin we academisch onderzoek, toegepast onderzoek en praktische toepassingen bij elkaar gaan brengen, om de nieuwe technologieën daadwerkelijk geïmplementeerd te krijgen.’