Lees verder
Op Chemie Park Delfzijl verrijst na 2019 mogelijk de grootste installatie in Europa voor de productie van groene waterstof, onder meer voor de groene chemie. Dat maken AkzoNobels Specialty Chemicals business en Gasunie New Energy bekend.
Redactie / Delfzijl

De bedrijven bundelen de krachten om de haalbaarheid van dit plan te onderzoeken. De installatie zou met behulp van een 20 megawatt waterelektrolyse-unit 3 kiloton groene waterstof per jaar (30 miljoen m3) kunnen produceren, met behulp van duurzaam opgewekte elektriciteit. Dit is voldoende om 300 waterstofbussen op te laten rijden. De waterstof wordt echter ook ingezet voor de verdere verduurzaming van de chemische industrie en energievoorziening.

Power to Gas

De omzettingstechniek waarbij water met behulp van stroom wordt gesplitst in waterstof en zuurstof, wordt ook wel ‘power to gas’ genoemd. Volgens Ulco Vermeulen, lid van de Raad van Bestuur van Gasunie, is dit een veelbelovende, maar ook noodzakelijke technologie om in 2050 een volledig duurzame energiemix voor elkaar te krijgen en de CO2-doelstellingen van het kabinet te halen.

Marcel Galjee, directeur Energie van AkzoNobel Specialty Chemicals, benadrukt dat de Nederlandse industrie momenteel 800.000 ton waterstof per jaar gebruikt, die wordt gemaakt met behulp van aardgas: ‘De vervanging hiervan door duurzaam geproduceerde waterstof verlaagt de CO2-uitstoot met 7 miljoen ton. Maar de echte potentie zit in de grootschalige productie als basis voor groene chemie.’

AkzoNobel en Gasunie vullen elkaar aan als het gaat om de benodige expertise voor dit project – op het gebied van gastransport en -opslag, elektrolyse en omgang met waterstof. Beide bedrijven vinden elkaar in een sterke visie op de verduurzaming van waardeketens en willen een actieve rol spelen in de overgang naar een CO2-neutrale economie.

Grotere schaal

De – tot nu toe – grootste geplande elektrolyse-unit in Nederland heeft een capaciteit van 1 megawatt. Akzo en Gasunie willen uiteindelijk installaties te kunnen bouwen die op nog grotere schaal (vanaf 100 megawatt) duurzame stroom converteren en opslaan in de vorm van waterstof.

Een besluit over de bouw van de installatie in Delfzijl wordt in 2019 verwacht. Noord-Nederland is een logische keuze vanwege de grootschalige productie en import van groene elektriciteit, de bestaande chemische industrie, de aanwezige gastransportinfrastructuur, de kennisnetwerken en het draagvlak binnen de Noordelijke Innovation Board.