Lees verder
Er zijn in de EU minstens 50 regio's of clusters die op korte termijn een instrumentele rol kunnen vervullen in de circulaire/biobased economy. Dat stelt Dirk Carrez, executive director van het Biobased Industries Consortium.
Brussel

Een van de redenen waarom regio’s intensiever betrokken zouden moeten denken bij de demo’s en flagship projects van het BIC, is funding. ‘Momenteel zijn er meer projectvoorstellen dan funding, die onder meer vanuit het BBI JU komt. Dat is jammer, want er zijn veelbelovende projectvoorstellen bij die zeer kansrijk zijn en dus een bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van regionale en nationale economieën. Vandaar dat het BIC zoveel mogelijk regionale clusters aan boord wil trekken. Daarvoor hebben we vorig jaar ook een Memorandum of Understanding getekend met het Vanguard Initiatief (organisatie die interregionale samenwerking binnen de EU wil bevorderen, red.) om op gebied van biobased/circulair nauwer samen te werken.’

Smart Specialisations

Behalve funding, die onder meer via RIS-fondsen zou kunnen komen, kunnen regio’s ook een rol spelen in het opzetten van (lokale) waardeketens. ‘De beschikbaarheid van feedstocks is een issue, het gaat niet mee alleen om reststromen uit de primaire sector of de bosbouw. Steeds meer projecten zijn gericht op (huishoudelijk) afval of reststromen uit de voedingsmiddelenindustrie. De regio’s zijn het best gesitueerd om deze stromen in kaart te brengen.’
Hetzelfde inzicht geldt voor bedrijven die actief zijn in de up- of downstream in de chemie en/of maakindustrie. ‘De grote flagship projecten zijn weliswaar belangrijk, maar net zo belangrijk zijn kleinere waardeketens die zich doordringen tot in de haarvaten van de Europese conomie.’

Dirk Carrez zal deelnemen aan een paneldiscussie tijdens Biobased Industry 2017, een congres dat op 6 april in Rotterdam wordt gehouden.