Lees verder
Ruim de helft van de Nederlandse bedrijven is actief met verduurzaming, maar kennis en tijd schieten vaak tekort. Dit blijkt uit een onderzoek dat GFK in opdracht van ABN AMRO Commercial Banking heeft verricht onder 349 Nederlandse bedrijven.
Redactie / Amsterdam

Uit het onderzoek blijkt dat bij meer dan de helft van Nederlandse ondernemingen (51 procent) duurzaamheid nadrukkelijk op de agenda staat. Slechts een vijfde (20 procent) geeft aan niet of nauwelijks aan duurzaamheid te doen en de rest alleen als dat nodig is.

In de bedrijfsvoering wordt vooral gekeken naar duurzaamheid bij het inkoopbeleid (59 procent), het efficiënt omgaan met energie in het bedrijfsgebouw (59 procent), en bij lange-termijninvesteringen (55 procent). Andere aandachtsgebieden waar duurzaamheid hoog scoort, zijn het efficiënt omgaan met grondstoffen (48 procent) en iets terug te willen doen voor anderen (42 procent).

Bedrijven investeren in verduurzaming vooral vanuit een intrinsieke motivatie (73 procent). Daarnaast speelt mee dat ondernemers de wereld goed willen achterlaten voor volgende generaties (70 procent) en op de lange termijn kosten willen besparen (55 procent). Ruim de helft van de ondernemers geeft echter aan wel te willen investeren, maar onvoldoende tijd en/of kennis te hebben (54 procent) of onvoldoende geld en/of personeel (46 procent) om dit te doen.

Duurzame bank

Van alle bedrijven werkt 47 procent bij voorkeur of zelfs uitsluitend samen met een bank die actief is op het gebied van duurzaamheid. Ondernemers vinden het vooral belangrijk dat de bank het geld duurzaam investeert (75 procent), beleid heeft voor het naleven van de mensenrechten (70 procent), en duurzame initiatieven sponsort (67 procent).

Circulair ondernemen en verduurzaming van vastgoed zijn kernthema’s voor ABN AMRO. Op deze terreinen ondersteunt de bank ondernemers met kennis, kunde en financiering. Zo heeft ABN AMRO sinds kort een Duurzame Investeringstool om klanten inzicht en advies te geven over de duurzaamheid van onroerend goed en kansen tot verduurzaming.