Lees verder
Door slim bosbeheer en de aanplant van productiebossen is 20 procent van de Nederlandse broeikasgas-uitstoot te compenseren: twee keer zo veel als nu.
Redactie / Wageningen

Dat zegt Gert-Jan Nabuurs, hoogleraar Europese bossen aan de Wageningen Universiteit, vandaag in dagblad Trouw.

Samen met LTO Nederland starten dit najaar 38 pilots met slim bosbeheer. Die zijn onder meer gericht op de verjonging van bossen op arme droge zandgronden op de Veluwe en in Drenthe, de Gelderse Achterhoek en Brabant. Doel is de soortenrijkdom, maar ook de kwaliteit van de houtproductie te verhogen. Zo zouden bomensoorten uit Midden- en Zuid-Europa in ons land prima kunnen gedijen. Meer diversiteit maakt bestaande bossen ook weerbaar tegen ziektes. Het Ministerie van Landbouw stelt hiervoor anderhalf miljoen beschikbaar uit het potje voor klimaatbeleid.

Nuttige biomassa

Bossen werden in Nederland lange tijd beschouwd als onaantastbare natuur, maar de trend is aan het keren. Hout wordt steeds meer gezien als veelzijdige biomassa die nuttig is voor de bouw, voor het winnen van chemicaliën en voor bio-energie. Slim bosbeheer, waarbij de functie van bossen voor de opslag van CO2, biodiversiteit en productie wordt erkend, is heel gewoon in landen als Zweden, Roemenië, Oekraïne, Portugal en Spanje. In vergelijking met die landen heeft de bosbouw in Nederland een bescheiden omvang. Volgens Nabuurs zal er de komende jaren zo’n 30.000 tot maximaal 50.000 ha aan nieuw bos worden aangeplant.