Lees verder
Meer dan tweederde van de bestuurders denkt dat duurzaamheid weinig invloed heeft op de financiële prestaties van hun bedrijf. Slechts 10% gelooft dat duurzaamheid een negatieve invloed heeft op de financiële resultaten op middellange tot lange termijn.
Redactie / Amsterdam

Dat blijkt uit een nieuw rapport van Heidrick & Struggles, INSEAD en Boston Consulting Group (BCG). Zij ondervroegen 879 respondenten uit meer dan 25 landen en 19 sectoren. Parallel hieraan werd een serie rondetafelgesprekken en discussies gevoerd met zo’n 200 directeuren van over de hele wereld.

Uit het onderzoek blijkt dat de meeste directies geen financiële druk voelen om actie te ondernemen op het gebied van duurzaamheid, ondanks de grotere maatschappelijke verwachtingen van bedrijven op het gebied van ESG (maatschappelijk verantwoord ondernemen). Van de ondervraagden zei 68% dat duurzaamheidsoverwegingen tegenwoordig “geen effect” of een “gering effect” hebben op de financiële prestaties, maar 52% van de ondervraagden zei dat ze handelen op het gebied van duurzaamheid omdat het “juist is om te doen”, waarbij een vergelijkbaar aantal (51%) als motief vooral wettelijke vereisten noemde.

Op de hoogte blijven

Een aanzienlijke meerderheid (79%) van de ondervraagde bestuursleden zei dat hun bestuur een zeer duidelijk begrip had van de strategische kansen en risico’s die duurzaamheid met zich meebrengt. Maar slechts 29% van de bestuurders voelt zich voldoende geïnformeerd om duurzaamheidsbeleid te controleren. Geen wonder: 48% van de respondenten zegt dat de kennis of ervaring met duurzaamheid niet of nauwelijks een rol bij het selecteren van bestuurders. Als gevolgd daarvan vertrouwt 89% alleen op updates van het management om op de hoogte te blijven van het onderwerp ESG.

“Als we de vooruitgang op het gebied van duurzaamheid willen verbeteren, is het duidelijk dat verdere opleiding, een bredere diversiteit aan bestuurders en een grotere prioriteit voor ESG in de bestuurskamer gestandaardiseerd moeten worden om de uitdagingen van de huidige omgeving aan te gaan”, zegt Alice Breeden, co-leider van de Europese CEO & Board bij Heidrick & Struggles.

Een kleiner deel – ongeveer een kwart – ziet financiële risico’s op de langere termijn van het niet integreren van duurzaamheid in het bedrijf: 10% verwacht een negatieve impact op de financiële resultaten op de middellange tot lange termijn en 13% ziet een bedreiging voor het voortbestaan op de middellange tot lange termijn.

“Wetgevings- en rapportagevereisten nemen organisaties, inclusief hun directies, volledig in beslag. Actie op het gebied van duurzaamheid wordt vooral gedreven door druk van belanghebbenden. Dit zet aan tot risicomijdend en defensief gedrag, wat leidt tot organisaties die alleen het absolute minimum doen,” zegt Ron Soonieus, Senior Advisor bij BCG, Director in Residence bij INSEAD en medeauteur van het rapport.

Kijk voor meer informatie en het volledige rapport op de website van Heidrick & Struggles.

Beeld: Kim Kuperkova/Shutterstock