Wageningen Food & Biobased Research ontwikkelt kennis en technologieën die bedrijven, overheden en andere onderzoeksorganisatie helpen bij de ontwikkeling van gezond en smakelijk voedsel, duurzame voedselketens, en ‘groene’ alternatieven voor producten die nu uit schaarse grondstoffen worden geproduceerd. Wageningen Food & Biobased Research is één van de Contract Research Organisaties van Wageningen University & Research met de missie ‘to explore the potential of nature to improve the quality of life’. Met ongeveer 30 vestigingen, 5.000 medewerkers en 10.000 studenten behoort Wageningen University & Research wereldwijd tot de aansprekende kennisinstellingen binnen haar domein. De integrale benadering van de vraagstukken en de samenwerking tussen verschillende disciplines vormen het hart van de unieke Wageningen aanpak.

‘Vakkennis, slimme innovatiekracht en wetenschappelijke kennis vertaald naar de praktijk.’

Bij Wageningen UR Food & Biobased Research werken onderzoekers die de praktijk begrijpen. We ontwikkelen kennis en technologieën die producenten, overheden en consumenten helpen bij het maken van de juiste keuze en het realiseren van innovatie. Dit doen we vanuit onze kennis over de gehele keten, van grondstof tot verwerking en eindproduct. Zo doen we onderzoek naar gezond en smakelijk voedsel en verduurzaming van voedselketens. Ook ontwikkelen we ‘groene’ alternatieven voor producten die nu uit schaarse fossiele brandstoffen worden geproduceerd. Vanuit vele disciplines werken onze onderzoekers nauw samen en bekijken we het vraagstuk vanuit verschillende perspectieven. Met intelligente analyses en nuchtere inventiviteit vinden wij oplossingen voor complexe vraagstukken. No-nonsense, vol energie en met een nieuwsgierige blik.

Vers, gezond en lekker

Wij zien door de hele voedselketen heen kansen voor verbetering, van grondstof tot product en van producent tot consument. Hoe beter we de kwaliteit en houdbaarheid van vers voedsel beheersen, hoe minder er weg hoeft. Daarom werken we samen met onze klanten aan manieren om vers voedsel efficiënter en slimmer te produceren, te vervoeren en te bewaren. Ook onderzoeken we de gezondheidseffecten van voeding. Zo werken we aan eiwitrijke maaltijden om ondervoeding bij ouderen te voorkomen. En maken we voedingsmiddelen gezonder, zonder afbreuk te doen aan de eigenschappen die zulke producten lekker maken. Smakelijke soep met minder zout en romige geitenkaas met minder vet.

Groenere economie

Wij ontwikkelen samen met onze klanten productieprocessen en biobased materialen die nodig zijn om de huidige economie om te bouwen tot een groenere economie: de ‘biobased economy’.

Met onze innovatieve technologieën zetten we reststromen vanuit de levensmiddelenindustrie, agrarische sector en natuurlijke infrastructuur om in vermarktbare producten: van voedsel en veevoer tot chemicaliën, materialen, brandstoffen en energie. Bedrijven introduceren met behulp van ons onderzoek concurrerende, innovatieve producten die gemaakt zijn van hernieuwbare grondstoffen. Onze kennis over eigenschappen van deze groene grondstoffen, en over biotechnologische en chemische processen gebruiken we om nieuwe chemicaliën te produceren en om materialen te ontwikkelen die sterk, duurzaam en concurrerend zijn. Materialen als harsen en coatings maar ook composietmaterialen en bioplastics voor verpakkingen, auto’s en elektronica.

Slimme verbindingen

Food & Biobased Research is onderdeel van Wageningen University & Research centre met de missie ‘to explore the potential of nature to improve the quality of life’. Onze onderzoekers hebben direct toegang tot de laatste wetenschappelijke inzichten en weten wat er technologisch allemaal kan. We leggen slimme verbindingen tussen diverse vakgebieden. We onderzoeken en ontwikkelen in alle stadia: van lab- tot pilot-schaal, van eerste idee tot productieproces en daadwerkelijke producten van onze klanten. En om onze belofte waar te maken, zorgen wij er voor dat de oplossingen die wij aandragen in de praktijk toepasbaar zijn. Iedere dag weer spannen we ons in om samen met nationale en internationale bedrijven, overheden en andere kennisinstituten te komen tot innovatieve oplossingen voor een gezondere, duurzame en welvarende wereld; voor nu en in de toekomst.

WUR Youtube Kanaal