Lees verder
De Amerikaanse president Joe Biden heeft vorige week een ambitieus plan van $2 miljard gelanceerd om de bioeconomie en biotechnologie in de VS te stimuleren. Het doel van dit zogeheten National Biotechnology and Biomanufacturing Initiative is onder meer de prijzen voor burgers te verlagen, banen te scheppen, de levering van geneesmiddelen, brandstof, chemie en materialen veilig te stellen en CO2-emissies terug te dringen.
Redactie / Washington D.C.

Bij het initiatief zijn meerdere ministeries en (overheids)agentschappen betrokken. Opvallend is de rol van het ministerie van Defensie (DoD). Over een periode van vijf jaar gaat DoD in totaal 1 miljard dollar investeren in het opzetten van een binnenlandse productie-infrastructuur voor de biobased industrie. Deze steun moet een stimulans zijn om de productiecapaciteit uit te breiden voor producten die belangrijk zijn voor zowel de commerciële als de defensieketen, zoals kritieke chemicaliën. Er gaat bovendien 200 miljoen dollar extra naar het verbeteren van de bioveiligheids- en cyberveiligheidspositie van deze productiefaciliteiten.

Verder lanceert Defensie een programma van 270 miljoen dollar om onderzoek sneller te valoriseren in producten en nieuwe, geavanceerde biobased materialen voor de defensie-toeleveringsketens, zoals brandstoffen, brandwerende composieten, polymeren en harsen, en beschermende materialen.

Duurzame biomassa

De Ministeries van Energie, Verkeer en Landbouw gaan samenwerken aan het beter benutten van duurzame biomassa en afvalbronnen (1 miljoen ton per jaar) voor de binnenlandse toeleveringsketens voor brandstoffen, chemicaliën en materialen. Biden verwacht dat deze inspanningen de prijzen voor Amerikaanse gezinnen zullen verlagen, vooral in tijden van wereldwijde onrust in de toeleveringsketen.

Landbouw zal ook 500 miljoen dollar beschikbaar stellen via een nieuw subsidieprogramma voor de onafhankelijke, innovatieve en duurzame Amerikaanse kunstmestproductie voor Amerikaanse boeren.

In mei 2022 kondigde Landbouw ook al 32 miljoen dollar aan subsidies aan voor innnovaties op het gebied van hout. Daarnaast wordt nog eens 93 miljoen dollar aan partnerfondsen gemobiliseerd om nieuwe houtproducten te ontwikkelen en de Amerikaanse bossen doeltreffend te gebruiken.

Voor het uitbreiden van biofabricage voor actieve farmaceutische ingrediënten (API’s), antibiotica en grondstoffen voor essentiële geneesmiddelen investeert het ministerie van Volksgezondheid 40 miljoen dollar.

Biotech

Het ministerie van Energie is daarnaast van plan nieuwe subsidies van ongeveer 178 miljoen dollar aan te kondigen om innovatief onderzoek op het gebied van biotechnologie, bioproducten en biomaterialen te bevorderen.

Bovendien gaat meer dan 200 miljoen dollar van de Build Back Better Regional Challenge naar het versterken van de Amerikaanse bio-economie. Regionale programma’s daarvoor worden opgezet in New Hampshire, Virginia, North Carolina, Oregon en Alaska. Daarbij gaat het om het opbouwen van farmaceutische toeleveringsketens, duurzame maricultuur, snellere productie van betaalbare houten woningen, gezondere bossen, een betere productie en distributie van regeneratieve weefsels en organen, en het ontwikkelen van biotechnologisch talent in achtergestelde en geïsoleerde gemeenschappen.

Energie

Het ministerie van Energie trekt tot 100 miljoen dollar uit voor onderzoek en ontwikkeling (O&O) voor de omzetting van biomassa in brandstoffen en chemicaliën, met inbegrip van de productie en recycling van biobased plastics.

Energie verdubbelt ook de huidige investeringen in de schaalvergroting van biotechnologie en biofabricage, tot in totaal 60 miljoen dollar. Dit moet leiden tot de commercialisering van bioraffinaderijen die hernieuwbare chemicaliën en brandstoffen produceren. Het doel is de broeikasgasemissies van het vervoer, de industrie en de landbouw aanzienlijk te verminderen en minder risicovol te maken.

Tot slot zijn er diverse programma’s, onder meer gericht op de integratie van techniek, IT en rekenkunde met biologie, de opschaling van de fabricage, commercialisering en vermarkting van biobased producten en alternatieve voedingsmiddelen, het opstellen van normen en het stimuleren van opleidingen op het gebied van biotechnologie

Meer informatie over het volledige programma is te vinden op de website van het Witte Huis.

Beeld: lev radin/Shutterstock