Lees verder
Brancheorganisaties in de VS hebben de Ag Bioeconomy Coalition opgericht om federale beleidsinitiatieven te bevorderen die groei stimuleren in de richting van een circulaire economie op basis van innovatieve producten die zijn afgeleid van landbouwgrondstoffen.
Redactie / Washington D.C.

De agrarische bioeconomie omvat een brede waaier aan technologieën en maakt gebruik van biogrondstoffen om chemicaliën en producten te maken, zoals brandstoffen, productiematerialen en consumptiegoederen. De sector biedt de kans om het volledige potentieel van de Amerikaanse landbouwsector te benutten, de toeleveringsketen veerkrachtiger te maken en belangrijke milieuproblemen aan te pakken.

“Het bevorderen van de bioeconomie is een van de meest zinvolle klimaatoplossingen die vandaag op tafel liggen”, zegt PBPC-directeur Jessica Bowman. “Deze industrie voldoet aan de vraag van consumenten naar klimaatoplossingen op een manier die toegankelijk is zonder onze huidige keteninfrastructuur overhoop te halen.”

Het Amerikaanse ministerie van Landbouw schat dat het gebruik van biobased producten de uitstoot van broeikasgassen met zo’n 12,7 miljoen ton CO2-equivalenten per jaar vermindert. Dat staat gelijk aan het een jaar lang van de weg halen van ruim 2,7 miljoen auto’s. “Met de kracht van de biowetenschappen kunnen we fossiele brandstoffen uitbannen, zowel voor auto’s als voor industrieën die veel uitstoot veroorzaken die moeilijk koolstofvrij zijn te maken”, zegt Emily Skor, CEO van Growth Energy.

Groene banen

“Innovaties in de landbouw zijn van cruciaal belang om klimaatverandering tegen te gaan, groene banen te scheppen en Amerikanen te voorzien van gezond, betaalbaar voedsel en hernieuwbare materialen voor een verscheidenheid aan hoogwaardige producten,” zegt senator Tina Smith (MN-D), lid van de Senaatscommissie voor landbouw, voedsel en bosbouw van de VS.

De binnenlandse biobased productenindustrie draagt voor meer dan 470 miljard dollar bij aan de Amerikaanse economie en ondersteunt 4,6 miljoen banen. Tussen 2013 en 2017 is de industrie met meer dan 27% gegroeid in termen van toegevoegde waarde; in 2021 zegt bijna de helft van de Amerikanen maandelijks plantaardige producten te kopen.

Elke biobased baan levert 2,79 extra banen op in andere sectoren van de Amerikaanse economie. Tussen 2013 en 2017 waren 1,65 miljoen banen direct gekoppeld aan de biobased productindustrie, wat resulteerde in 2,96 miljoen extra banen in verwante industrieën, ter ondersteuning van de aankoop van goederen en diensten van de biobased productenindustrie.

Prioriteiten

Beleidsprioriteiten van de Coalitie voor de toekomst omvatten ook het ondersteunen van initiatieven voor markttransparantie en zichtbaarheid die bijdragen aan standaardisatie en metingen in de agro-bioeconomie. De Coalitie is ook gericht op het bepleiten van manieren waarop de overheid onderzoek en ontwikkeling op het gebied van bioeconomie kan bevorderen.

De oprichtende leden van de Ag Bioeconomy Coalition zijn onder meer: American Farm Bureau Federation (AFBF); American Soybean Association (ASA); Corn Refiners Association (CRA); Growth Energy; National Association of State Departments of Agriculture (NASDA); National Corn Growers Association (NCGA); National Hemp Association; en Plant Based Products Council (PBPC).

Voor meer informatie, zie de onderstaande link.

Beeld: Fotokostic/Shutterstock