Lees verder
"Duurzame bio-economische activiteiten zijn een absolute voorwaarde om onder de 1,5°C-grens van de wereldwijde temperatuurstijging te blijven en om toe te werken naar het uiteindelijke doel van de EU Green Deal, namelijk klimaatneutraliteit tegen 2050", aldus een nieuw Cefic-document over hoe de Europese chemische industrie haar bio-economische sector kan stimuleren.
Redactie / Brussel

In zijn visie voor het midden van de eeuw voorspelt Cefic dat het verbruik van biomassa voor de productie van chemicaliën tegen 2050 zal zijn verdubbeld ten opzichte van 2018. Om dit mogelijk te maken, zullen zowel de chemische industrie als de EU-beleidsmakers bepaalde maatregelen moeten nemen om de bioeconomie op te schalen. Momenteel zijn biogebaseerde producten uit de chemische en de kunststofsector goed voor slechts zo’n 2,5% van de totale omzet van de bioeconomie.

Diversificatie van grondstoffen

Cefic is van mening dat hernieuwbare hulpbronnen van biologische oorsprong de chemische industrie een kans bieden om haar grondstoffen voor de productie van biobased producten (BBP) te diversifiëren. In een studie van het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek (GCO) zijn 10 potentiële BBP-categorieën geïdentificeerd. Twee van deze categorieën, “platform” en “biobased kunststoffen” genoemd, vertegenwoordigen slechts 3% van de biobased industrie, maar zijn goed voor 75% van de totale chemische productie, d.w.z. zowel bio als fossiel. Cefic acht het van essentieel belang dat het aandeel van BBP voornamelijk in deze twee categorieën wordt verhoogd.

De chemische industrie verbindt zich er niet alleen toe haar aandeel van biobased producten te verhogen, maar wil dit ook doen met een verbeterd duurzaamheidsprofiel en met prestaties en functionaliteit die ten minste gelijk zijn aan of beter zijn dan de bestaande alternatieven, die momenteel grotendeels van fossiele oorsprong zijn. Op zijn beurt roept Cefic de beleidsmakers op om een ondersteunend beleidskader te bieden om de biobased productie op schaal te brengen.

Lees meer over de visie van Cefic op de bioeconomie en download het document op de Cefic-website.

Beeld: Vichy Deal/Shutterstock