Lees verder
De EU Green Deal stelt de chemische industrie in Europa voor grote uitdagingen en enorme investeringen, noodzakelijk om een ambitieuze klimaattransitie te realiseren. Zo zouden duizenden chemische stoffen die in Europa worden gefabriceerd, moeten worden geherformuleerd of vervangen door duurzamere alternatieven.
Redactie / Brussel

Dat stelt de Europese Chemical Industry Council (Cefic) naar aanleiding van een onderzoek naar de economische gevolgen voor het bedrijfsleven van de Europese strategie voor duurzame chemicaliën, de Chemicals Strategy for Sustainability (CSS). Onder deze wetgeving vallen onder meer verordeningen inzake de indeling, verpakking en etikettering (CLP), de toepassing van een algemene risicobenadering (GRA) en het registratie- en toelatingssysteem voor chemische stoffen (REACH).

Hoewel de details van de komende regelgeving nog niet bekend zijn, is volgens Cefic al duidelijk dat deze ingrijpend zijn. Zo is het vervangen van minder duurzame chemicaliën niet altijd technisch of economisch haalbaar. Ook is onduidelijk hoe klanten zullen reageren op de vervangende of geherformuleerde producten. Sectoren die naar verwachting de grootste gevolgen zullen ondervinden, zijn kleefstoffen en dichtingsproducten, verf, was- en reinigingsmiddelen.

In opdracht van Cefic heeft een onafhankelijk bureau gegeven van meer dan 100 Europese chemische bedrijven onderzocht om de effecten van de CLP en GRA verordeningen voor de industrie te beoordelen. Daaruit bleek dat de nieuwe Europese regelgeving duizenden stoffen raakt, waarvan slechts een deel kan worden vervangen of geherformuleerd.

De industrie zal alleen al door deze twee onderdelen van de CCS te maken krijgen met een verlies van ten minste 12% van hun portefeuille tegen 2040. Als er nog maatregelen bij komen, zal het effect nog groter zijn, aldus de studie. Wat deze veranderingen betekenen voor de uitvoer van chemische stoffen uit de EU is nog niet eens onderzocht.

Robuust overgangstraject

Cefic stelt dat de chemische industrie en de Europese Commissie samen een transitietraject zullen moeten opstellen. “Om de vele uitdagingen van de Green Deal aan te kunnen in de komende twee decennia, heeft de industrie een robuust overgangstraject en een voorspelbaar groeikader nodig voor economische investeringen”, zegt Martin Brudermueller, voorzitter van Cefic. “Ik nodig Europese beleidsmakers en regeringen van EU Lidstaten dan ook uit om samen met ons van de CSS een echte groei- en innovatiestrategie te maken.”

Brudermueller benadrukt dat veranderingen in de wetgeving voor de chemische industrie ook ingrijpende gevolgen zullen hebben voor andere sectoren: “De chemische industrie van de EU is een belangrijke leverancier van alle verwerkende industrieën en essentiële en strategische waardeketens, waaronder farmaceutica, elektronica, EV-batterijen, bouwmaterialen. De voorgenomen beleidsveranderingen van CSS zullen ook een aanzienlijk ‘rimpeleffect’ teweegbrengen in veel waardeketens die afhankelijk zijn van chemicaliën.”

Beeld: muph/Shutterstock