Lees verder
De Europese bio-economie bereikte in 2016 een omvang van € 2,3 biljoen (2.300 miljard) en is goed voor 18,6 miljoen banen. Dat blijkt uit een vandaag (26 juli) gepubliceerd onderzoek van het Duitse nova Instituut in opdracht van het Bio-based Industries Consortium (BIC).
Redactie / Brussel

De studie is gebaseerd op Eurostat-data en belicht hoe de waarde van de bioeconomie zich ontwikkelt tussen 2008 – 2016. Het is een update van een eerdere studie uit 2018.

Ongeveer de helft van de totale omzet in de Europese bioeconomie komt voor rekening van de voedingsmiddelen- en drankensector, bijna een kwart wordt gegenereerd door de primaire sectoren: landbouw, bosbouw en visserij. Deze zijn wel verantwoordelijk voor méér dan de helft van de werkgelegenheid. Vooral in Centraal- en Oost-Europese landen werken veel mensen in deze sectoren, maar de arbeidsproductiviteit is relatief laag.

De biobased industrie in Europa is goed voor het resterende kwart van de totale omzet: circa € 700 miljard, goed voor 3,6 miljoen banen. Daarbij gaat het onder meer om chemie en plastic, farmaceutische producten, papier en papierproducten, bosgebaseerde industrieën, textiel, biobrandstoffen en bio-energie. Alleen al in de biobased chemische industrie bedroeg de omzet ongeveer € 38 miljard. De gegevens toonden ook een algehele lichte stijging van het biogebaseerde aandeel van de chemische industrie in de EU-28 van ongeveer 5% in 2008 tot 7% in 2016.

Het onderzoeksrapport is te downloaden op de website van het Bio-based Industries Consortium.