Lees verder
Het Vlaamse Moonshot-programma van € 400 staat centraal tijdens de aanstaande Catalisti ledendag op 6 juni 2019 in Antwerpen.
Redactie / Antwerpen

Het programma werd eind maart bekend gemaakt door de Vlaamse minister van Economie en Innovatie Philip Muyters en komt erop neer dat Vlaanderen 20 jaar lang € 20 miljoen per jaar gaat investeren in innovatie en onderzoek om CO2-neutraal te worden tegen 2050. De focus ligt op biobased chemie, koolstofcirculariteit in materialen, de transformatie van productieprocessen en energie-innovatie. Vlaanderen wil zich hiermee positioneren als koploper in baanbrekend onderzoek en innovatie voor energie-intensieve industrieën.

Catalisti-voorzitter Wouter De Geest en -directeur Jan Van Havenbergh zien hierin een hoofdrol weggelegd voor het Vlaamse kenniscluster. In hun presentatie tijdens de Catalisti Dag belichten zij hun visie en de belangrijke bijdrage die chemische processen kunnen leveren aan het behalen van de klimaatdoelstellingen.