Lees verder
Vlaanderen gaat 20 jaar lang € 20 miljoen per jaar investeren in innovatie en onderzoek om CO2-neutraal te worden tegen 2050. De focus ligt op biobased chemie, koolstofcirculariteit in materialen, de transformatie van productieprocessen en energie-innovatie.
Redactie / Antwerpen

De Vlaamse minister van Economie en Innovatie, Phillippe Muyters (N-VA), maakte het programma vorige week bekend en noemt het een ‘moonshot’: een ambitieuze investering met als doel een grote technologische sprong te maken, vergelijkbaar met het Apollo-ruimtevaartprogramma in de jaren zestig. De Europese Commissie wil vanaf 2021 dergelijke moonshots introduceren binnen het nieuwe Horizon Europe-programma.

Muyters stelt dat het klimaatprobleem niet is op te lossen door bedrijven kapot te belasten, bijvoorbeeld met een CO2-heffing: ‘Als we ervoor kunnen zorgen dat het voor onze industrie zelf interessant wordt om mee te investeren in technologische oplossingen om over te schakelen naar milieuvriendelijke processen, winnen we er allemaal bij.’

Onderzoek

Het onderzoek binnen het nieuwe Vlaamse programma richt zich onder meer op hernieuwbare grondstoffen, een betere recycling van kunststoffen in een circulaire economie, de elektrificatie van productieprocessen, het afvangen en opslaan van CO2 (CCS, Carbon Capture and Storage), de omzetting van het broeikasgas CO2 in een waardevolle grondstof (CCU, Carbon Capture and Utilization) en de ontwikkeling van koolstofvrije elektriciteit en waterstof.

Speerpuntcluster Catalisti, waarin meer dan honderd bedrijven uit de chemie en andere sectoren samenwerken met de vijf Vlaamse universiteiten en toonaangevende onderzoekscentra, krijgt de regie in handen van het programma van in totaal € 400 miljoen. De chemische sectorfederatie essenscia vlaanderen ondersteunt het plan. De initiatiefnemers verwachten dat sectoren als de bouw, transport en landbouw zullen volgen.