Lees verder
'Er is nog geen begin van duidelijkheid voor een echte doorrekening van de hoofdlijnen voor het Klimaatakkoord.' Dat zegt Pieter Boot, Sectorhoofd Klimaat, Lucht en Energie van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in een interview met de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE).
Redactie / Den Haag

Volgens Boot zijn sommige van de Klimaattafels zo vaag in hun bewoordingen, dat het moeite kost om heldere beleidsinstrumenten te benoemen voor het bereiken van de kabinetsambities (streefwaarden). ‘We hebben de informatie bij elkaar moeten rapen. Soms moesten we navragen bij het secretariaat van de tafel of het goed is als we het zo zouden opvatten. Dan stond het er zo vaag. In onze analyse hebben we dat uiteraard expliciet aangegeven. We hebben ze geholpen met deze verduidelijkingsslag.’

Nederland loopt achter

De algemene indruk dat Nederland harder loopt dan de landen om ons heen, klopt volgens Boot echter niet. ‘Als je naar de cijfers kijkt voor hernieuwbare energie en voor broeikasgasreductie, dan lopen we hartstikke achter. Het Verenigd Koninkrijk is veruit het verst, doordat ze één stap verder zijn met het sluiten van kolencentrales. Dat heeft een geweldig effect, maar is wel eenmalig.’ Binnen Europa zijn er ook grote verschillen en zouden er meer Europese normen moeten komen voor emissies. ‘Die hebben we extreem hard nodig. Daar is niet iedereen zich van bewust.’

Boot wil niet zeggen of er vertrouwen in heeft dat er een Klimaatakkoord komt dat aan de doelstellingen voldoet. ‘Alles wat ik erover zeg, is fout, dus dat doe ik niet. Iedereen worstelt ermee. Als wij het doen, hebben we echt iets gedaan dat de anderen nog niet doen. Het is lastig en de tijd is kort. De regering wil het heel graag. En bij het Energieakkoord is het ook gelukt. Ik ben vol goede moed.’

Het volledige interview met Pieter Boot is te lezen op de website van de NVDE.