Lees verder
Alle opties voor de inzet van duurzame biomassa in de energietransitie moeten maximaal worden benut. De hoofdlijnen voor een Klimaatakkoord bevestigen nogmaals dat de inzet van biomassa nu, en richting 2030 en 2050, noodzakelijk is voor de verduurzaming van onze economie en het realiseren van de klimaatopgave.
Redactie / Den Haag

Dat zeggen het Platform Bio-Energie (PBE) en de Nederlandse Vereniging van Biomassa Ketel Leveranciers (NBKL) in een gezamenlijk persbericht. Zij pleiten voor een directe betrokkenheid van de bio-energiesector bij de verdere uitwerking van het Klimaatakkoord.

Zonder biomassa haalt Nederland zijn hernieuwbare energie en CO2-emissie reductie doelen niet, stellen de twee organisaties. De hoofdlijnen van het Klimaatakkoord presenteren een proces naar een integraal duurzaamheidskader. Dit mag de toepassing van biomassa dat al duurzaam is, niet tegenhouden. Nadere afspraken over de duurzaamheid, cascadering en beschikbaarheid van biomassa, moeten bestaande regelingen erkennen die de duurzaamheid van biomassa al garanderen, en passende regels maken waar dat nodig zou zijn.

Herkomst

Daarbij is het volgens de organisaties belangrijk onderscheid te maken tussen de herkomst, aard en toepassing van de verschillende biomassa. De meeste bio-energie in Nederland (82%) wordt geproduceerd met behulp van lokaal verkregen biomassa1. Dit zijn vooral rest-, snoei- en afvalstromen, waarvan de duurzaamheid niet ter discussie staat. Wanneer biomassa wordt geïmporteerd, moet de duurzaamheid ook geborgd zijn. Vaak zijn hiervoor de eisen al bij wet vastgelegd, zowel nationaal (Wet Milieubeheer) als Europees (Hernieuwbare Energie Richtlijn; REDII).

De inzet van biomassa voor energie zal 60 tot 80% moeten groeien om de doelstelling te realiseren van 16% hernieuwbare energie in 20232. De beschikbaarheid van duurzame biomassa moet daarom worden vergroot. Deze maatregelen dragen tevens bij aan de versterking van de lokale economie en werkgelegenheid. Tussen 2013 en 2017 is de productie in Nederland van biomassa voor energietoepassingen al met 20% toegenomen.

Energiezekerheid

Biomassa zorgt ook voor energiezekerheid, stellen het PBE en de NBKL. Dit is cruciaal voor maatschappelijk draagvlak voor de energietransitie en voor de economie. Biomassa levert regelbaar vermogen in de productie van elektriciteit om tekorten van wind en zon op te vangen. Om ook echt ‘van het gas af te gaan’ vervangt biomassa vandaag al aardgas voor de constante levering van grootschalige duurzame warmte voor huishoudens en bedrijven en hoge temperatuur warmte voor de (proces) industrie. Andere opties zijn op korte termijn nog niet op commerciële schaal beschikbaar.