Lees verder
De biomassa die in Nederland wordt gebruikt voor energieproductie, bestaat voor bijna 100% uit rest- en afvalstromen. Het betreft vooral B-hout en biomassa-reststromen afkomstig van regulier beheer van bos, landschap en bebouwde omgeving.
Redactie / Den Haag

77% Van de biomassa komt uit eigen land. Ten opzichte van vorig jaar is de totale hoeveelheid gebruikte biomassa in 2018 gelijk gebleven: 1.65 miljoen ton.

Dit zijn de belangrijkste cijfers uit de jaarlijkse rapportage van Platform Bio-energie (PBE) over houtige biomassa voor energieopwekking. Het rapport is een vrijwillige verslaglegging door de sector over het gebruik van houtige biomassa in installaties vanaf 1 megawatt voor elektriciteit, verwarming en proceswarmte.

Lokaal gebruik

Bio-energie uit rest- en afvalstromen zijn ‘local-to-local’ productieketens waarbij Nederlandse biomassa lokaal wordt gebruikt in Nederlandse bio-energie installaties. Bijna 1,5 miljoen ton van de gebruikte biomassa bestaat uit rest- en afvalstromen. Het gaat om geverfd, gelakt of verlijmd of gebruikt hout (B-hout), reststromen uit bos- natuur en landschapsbeheer, uit beheer en uitvoering van (infra-)structurele projecten en stedelijk groen, en reststromen uit de agro-, food- en houtindustrie.

De belangrijkste toepassing (40%) betrof het gebruik in biomassaketels met een vermogen van meer dan 10 MW bij bedrijven voor de productie van elektriciteit en warmte. 10% van de biomassa (166 kton) werd gebruikt voor bij- en meestook.

Biomassa die niet uit Nederland komt, werd geïmporteerd uit Duitsland, België en Noord- en Centraal Europa.

Onmisbaar element

Bio-energie vormt 60,7% van de totale hernieuwbare energietoepassingen in Nederland en is daarmee verreweg de belangrijkste vorm van hernieuwbare energie. De duurzame inzet van hernieuwbare biomassa is daarmee een onmisbaar element voor een betaalbare, betrouwbare en flexibele energievoorziening en vormt een integraal onderdeel in de transitie naar een CO2-arme, circulaire en biobased economie. PBE ziet haar jaarlijkse rapportage als een belangrijk instrument om alle betrokkenen zorgvuldig te informeren over het gebruik, de herkomst en duurzaamheid van de biomassa.

De rapportage over houtige biomassa voor energieopwekking is opgesteld in samenwerking met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).