Lees verder
Houtige biomassa is 70 tot ruim 90 procent klimaatvriendelijker dan aardgas, blijkt uit onafhankelijk onderzoek van Royal HaskoningDHV in opdracht van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE).
Redactie / Utrecht

Het onderzoek vergeleek de emissies van houtige biomassa en van aardgas. In beide gevallen werd de broeikasgasemissie van de hele keten bekeken: van bos of gaswinning tot en met de levering van warmte aan huizen en industrie.

“Het onderzoek laat zien dat biomassa een belangrijke bijdrage levert aan het tegengaan van klimaatverandering. Het gebruik van aardgas moet omlaag, zeker nu aardgas in toenemende mate wordt geïmporteerd en vervuilender is. Biomassa vervult daarbij een functie waar nog weinig alternatieven voor zijn. Daarom is duurzaam geproduceerde biomassa een belangrijk onderdeel van de energietransitie,” zegt Olof van der Gaag, directeur NVDE.

Lagere milieukosten

Om de effecten door emissies van broeikasgassen en schadelijke stoffen onderling te vergelijken, zijn beide omgerekend in milieukosten. Per saldo liggen de totale milieuschadekosten bij de biomassaketens ruimschoots lager dan bij de gasketens.

Wel komen bij het gebruiken van biomassa voor warmteproductie gemiddeld meer verzurende en vermestende verbindingen en fijnstof vrij dan bij aardgas. Desondanks blijkt de maatschappelijke winst van CO2-reductie beduidend groter te zijn dan de schade van andere stoffen. Die zijn overigen met de huidige techniek van rookgasreiniging ook terug te brengen tot het niveau van aardgas. Van der Gaag: “De NVDE wil inzetten op de technische mogelijkheden die er volgens deze studie zijn om de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen verder te verminderen. Dan hoeft er niet of nauwelijks extra emissie van stikstofverbindingen en fijnstof op te treden.”

Duurzaamheid aardgas

Royal HaskoningDHV onderzocht vier vormen van biomassa die voldoen aan de duurzaamheidseisen: houtsnippers uit Nederland, twee soorten houtpellets uit de VS en een uit de Baltische Staten. Dit is vergeleken met aardgas uit Rusland, Noorwegen en Qatar. Voor dit aardgas gelden echter geen vergelijkbare duurzaamheidseisen. Ook is er onzekerheid over de emissies bij productie en transport van aardgas in Rusland. Die zijn mogelijk significant hoger dan de waarden waarmee nu is gerekend. Dat betekent dat de klimaatvoordelen van biomassa nog groter zouden zijn.

“Nederland is importeur van aardgas en heeft aardgas ook nog een tijd nodig”, stelt Van der Gaag. “Daarom is het van belang dat ook deze keten transparant en zo duurzaam mogelijk is.” De NVDE pleit dan ook voor duurzaamheidscriteria voor geïmporteerd aardgas, net zoals die voor biomassa gelden.

Beeld: Shutterstock