Lees verder
Bedrijven kunnen jaarlijks 1 miljard kuub aardgas en 5 miljard kWh elektriciteit besparen, meldt de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE). Deze maatregelen verdienen zich binnen vijf jaar terug, dus zijn ook economisch verstandig. Bovendien bespaart dit circa vier Mton CO2-uitstoot.
Redactie / Utrecht

De Wet Milieubeheer stelt energiebesparende maatregelen nu al verplicht wanneer die zich binnen vijf jaar terugverdienen. Die wet is actueler dan ooit, maar wordt nauwelijks nageleefd en geldt ook nog niet voor grotere bedrijven. Deze wet wordt echter per 1 januari 2023 vernieuwd en dat is volgens de NVDE een gouden kans om hem zo effectief mogelijk te maken. De NVDE stelt een aantal verbeteringen voor.

Zo dient de wet actiever te worden gehandhaafd en te worden uitgebreid naar grote bedrijven. Daarbij moet niet alleen naar bedrijfsgebouwen worden gekeken, maar ook naar industriële processen. Verder moeten de hoge energieprijzen van nu en in de toekomst in de berekening worden gehanteerd, niet de prijzen uit het verleden. Dat maakt veel meer maatregelen rendabel.

Als de besparingen bij de grootste (ETS-)bedrijven 10 procent bedragen en bij de overige milieuvergunningsplichtige bedrijven 20 procent, leidt dat tot een jaarlijkse besparing van ruim 1 miljard m³ (36 PJ) aardgas en 5 miljard kWh (18 PJ) elektriciteit, berekende adviesbureau Common Futures.

Kijk voor meer informatie op de website van de NVDE.

Beeld: Robert Schneider/Shutterstock