Lees verder
Nu het maatschappelijk draagvlak voor plastic afneemt, groeit het risico dat er verkeerde keuzes worden gemaakt voor alternatieven die vaak een nog grotere negatieve milieu-impact hebben. Daarvoor waarschuwt TNO in de vandaag (12 november) verschenen routekaart naar circulaire plastics in 2050.
Redactie / Amsterdam

Een versnelde overgang naar een een circulaire plastic-economie is volgens TNO haalbaar door in te spelen op vier oplossingsrichtingen tegelijk. Ten eerste moet het plastic-ecosysteem veranderen, van een lineaire (‘wegwerp’) keten naar een circulaire waardeketen. Afvalverwerkers, recyclingbedrijven, chemical converters, plasticproducenten, eindgebruikers en brand owners moeten allemaal met elkaar samenwerken om dit te realiseren, te beginnen bij het ontwerp van producten voor hergebruik en recycling.

Ten tweede moeten innovaties voor nieuwe recyclingtechnologieën snel worden geïmplementeerd. Het gaat daarbij zowel om mechanische, fysische (bijv. dissolutie) als chemische recycling (pyrolyse, depolymerisatie). Doel is het leveren van hoogwaardiger recyclaat. De kringloop kan eenvoudiger en sneller worden gesloten bij standaardisatie van plastics en additieven.

De versnelde overstap naar circulaire waardenetwerken zou bovendien kunnen worden gestimuleerd door producenten en gebruikers van plastics in de portemonnee te raken. Dat kan enerzijds door de doorberekening van de werkelijke (maatschappelijke) kosten in plastic producten en anderzijds via wetgeving en stimuleringsmaatregelen, zoals belastingverlaging voor duurzame initiatieven.

Dit alles zou het haalbaar maken dat in 2050 van de dan verwachtte 1640 kiloton plastic afval in Nederland 87% kan worden teruggewonnen, stelt TNO.

De routekaart is te downloaden op de website van TNO.

Beeld: Lea Rae/Shutterstock