Lees verder
Met een financiële impuls van € 9,6 miljoen uit het Horizon Green Deal-programma van de EU gaat in Limburg het nieuwe internationale onderzoeks- en demonstratieproject SYSCHEMIQ van start. Doel van het project is het ontwikkelen van een nieuwe waardeketen voor circulaire plastics.
Redactie / Geleen

Concreet gaat het om het inzamelen, sorteren en recyclen van gebruikt plastic als nieuwe grondstof, maar ook om het ontwerpen van plastic materialen die de recycling kunnen helpen verbeteren. Bovendien is er nadrukkelijk aandacht voor de belangen van burgers en lokale en regionale overheden en kennisinstellingen (hoger onderwijs en universitaire opleidingen). SYSCHEMIQ brengt deze partijen in de nieuwe circulaire waardeketen bij elkaar en brengt in kaart waar kansen liggen, waar obstakels moeten worden overwonnen en hoe de partners hun activiteiten beter op elkaar kunnen afstemmen.

Circular Hub

SYSCHEMIQ is het eerste concrete project binnen het Chemelot Circular Hub programma, waarin de regio Limburg de doelstelling heeft geformuleerd om de eerste circulaire hub van Europa te worden. Brightlands Chemelot Campus in Sittard-Geleen leidt het project en vormt samen met SABIC, TNO, en Universiteit Maastricht de kerngroep van het SYSCHEMIQ consortium.

In totaal nemen 20 partners deel uit het bedrijfsleven, kennis- en onderwijsinstellingen en overheden in Nederland, België en Duitsland. Het SYSCHEMIQ project verbindt de data, kennis en vaardigheden van de deelnemers. Daarbij worden niet alleen de technologische innovaties getest. De partners ontwikkelen, testen en controleren ook de inzameling, sortering en recycling van plastic, innovatieve bestuursmodellen en wet- en regelgeving over de grenzen heen. “De totale samenhang van de hele waardeketen is de enige manier om tot de gewenste versnelling in de transitie te komen”, zegt Lia Voermans, directeur Circulariteit van Brightlands Chemelot Campus.

Binnen het project zullen diverse pilots worden gestart om een slimmere manier te vinden om afval in te zamelen en te sorteren. Het belang van afvalscheiding is onderwerp van gedragsonderzoek. Als lokale en regionale overheden systematischer werk maken van het beter sorteren en recyclen van plastic, zal het voor het bedrijfsleven aantrekkelijker worden om te investeren in meer grootschalige recycling.

Doelstelling

SYSCHEMIQ moet uiteindelijk bijdragen tot een toename van de recycling en het hergebruik van plastic in nieuwe producten. En dat is nodig: momenteel wordt slechts 42% van de kunststofverpakkingen die in Europese huishoudens terechtkomen, ingezameld voor recycling. De rest wordt op stortplaatsen gedumpt of verbrand. De Europese Unie (EU) heeft zich ten doel gesteld dat over drie jaar de helft van alle consumentenplastic wordt ingezameld voor recycling, en tegen 2030 moet dit streefcijfer zijn gestegen tot 55%. Kunststofrecycling levert een substantiële bijdrage aan de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen in de hele waardeketen.

Het nieuwe project gaat dit jaar van start en loopt door tot 2025. Kijk voor meer informatie op de website van Brightlands Chemelot Campus.