Lees verder
Het Bio-Based Industries Consortium (BIC) heeft vandaag (26 oktober) een nieuw visiedocument gepresenteerd: 'De Circulaire Bio-maatschappij in 2050'.
Redactie / Brussel

De eerste visie van BIC werd in 2012 ontwikkeld. Het is de basis van de Bio-Based Industries Joint Undertaking (BBI JU) van 2014-2020. Sindsdien is er veel veranderd. Steeds meer bedrijven en industriële sectoren hebben zich aangesloten of hebben daar interesse in Het concept van de circulaire economie komt in een stroomversnelling. We moeten ervoor zorgen dat het Klimaatverdrag van Parijs wordt uitgevoerd. Ook zijn discussies aan de gang over mogelijke partnerschappen in het kader van Horizon Europa – de opvolger van het EU-onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon 2020. Daarom hebben het BIC en de aangesloten bedrijven de visie bijgewerkt.

Deze visie zal vóór het eind van dit jaar worden voltooid en afgestemd met potentiële particuliere partners van een toekomstige publiek-private partnerschap. Het volledige visiedocument is te vinden op de website van het Bio-Based Industries Consortium.