Lees verder
Om 80-95 procent reductie van broeikasgassen in 2050 te halen, zal de chemische industrie nu moeten investeren. Zowel voor de korte termijn als voor de doorontwikkeling van technologie na 2030. Steun van de overheid is onontbeerlijk.
Redactie / Den Haag

Dat stelt de VNCI in haar Routekaart 2050, die vandaag (7 maart) aan minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat is aangeboden. De sector kan zich daarbij niet alleen richten op de korte termijn maar moet ook nu al volop inzetten op de doorontwikkeling van de technologieën die nodig zijn voor 2050, maar nu nog niet rendabel zijn. Spoedige introductie van een wereldwijd geldende CO2-prijs is daarvoor noodzakelijk, stelt de VNCI.

Meerjarige investeringen

Om rendabele mogelijkheden voor CO2-emissiereductie nu te kunnen implementeren, zijn meerjarige investeringsagenda’s voor alle chemieclusters vereist. Hierbij is nauwe samenwerking nodig met andere sectoren, vooral de energiesector.

De overheid moet cross-sectorale programma’s faciliteren op cruciale thema’s, zoals waterstof, elektrificatie, CCS (CO2-opslag, red.), recycling en bioraffinage, inclusief opschaling in demonstratiefabrieken, vindt de VNCI. Op termijn en bij de juiste marktcondities kunnen deze technologieën een forse bijdrage aan emissiereductie leveren.