Lees verder
Suiker Unie gaat deze maand van start met het nieuwe duurzaamheidsconcept Groene Cirkels. Op 18 april is de kick-off van dit project in de gemeente Steenbergen. Daar ondertekenen Paul Mesters (CEO Suiker Unie), Koos Biesmeijer (Naturalis Biodiversity Center) en de Brabantse gedeputeerde Anne-Marie Spierings een convenant.
Redactie / Steenbergen

Groene Cirkels is een innovatieve samenwerkingsmethode die integraal verduurzamen en de circulaire economie in de regio te stimuleert. Daarbij wordt verder gekeken dan de eigen ketens van een enkele fabrikant. Het gaat ook om grotere vraagstukken, rondom circulariteit, bodembeheer en biodiversiteit. Dat verklaart ook de betrokkenheid van Naturalis en de Provincie Noord-Brabant.

De methodiek was oorspronkelijk een initiatief van Heineken. Jan Kempers van deze bierbrouwerij zal tijdens de kick-off de ervaringen hiermee delen met het publiek. Daarnaast zijn er onder meer interactieve tafelsessies over:

  • Biobased economy: het optimaal benutten van reststromen uit de suikerbiet voor verpakkingen, zeep en green chemicals;
  • Vergroening van de leefomgeving in en om productielocaties;
  • Energie: het verder verduurzamen van de energiebehoefte;
  • Logisitiek: emissieloos transport;
  • Kringlooplandbouw: het verbeteren van het bodembeheer en de waterkwaliteit van de suikerbietenboeren, smart farming systemen, minder kunstmestgebruik en het stimuleren van natuurlijke plaagbestrijding.

Meer informatie over de kick-off Groene Cirkels is te vinden in de agenda. Over de manier waarop Suiker Unie aan duurzaamheid werkt, publiceerde Agro&Chemie eerder een interview met duurzaamheidsmanager Andries Olie.