Lees verder
Op donderdag 18 april organiseren SuikerUnie, Naturalis Biodiversity Center en de Provincie Noord-Brabant een kick-off van het project Groene Cirkels.

Paul Mesters (CEO Suiker Unie), Koos Biesmeijer (Naturalis) en de Brabantse gedeputeerde Anne-Marie Spierings zullen een convenant ondertekenen waarin samenwerking voor het sluiten van de groene kringlopen centraal staat. Marjan Minnesma (Urgenda) spreekt over de urgentie om samen te werken aan een duurzame toekomst en Jan Kempers (Heineken) vertelt over de ervaringen van de bierbrouwer die aan de wieg stond van de Groene Cirkels methode.

Bovendien wordt de eerste officiële asperge van de Brabantse Wal gestoken. Daarnaast zijn er interactieve tafelsessies over biobased grondstoffen, vergroening van de leefomgeving, duurzame energie, emissieloze logistiek, en kringlooplandbouw.

Programma
10:00 Ontvangst met koffie en thee
10:30 Welkom door dagvoorzitter Esther van Rijswijk
10:45 Presentatie Marjan Minnesma (Urgenda)
11:30 Paul Mesters (Suiker Unie), Koos Biesmeijer (Naturalis) en gedeputeerde Anne-Marie Spierings, ondertekenen convenant
12:00 Lunch
13:30 Presentatie Jan Kempers (Heineken)
14:00 Interactieve tafelsessies
15:45 Introductie Brabantse Wal en steken eerste officiële asperge
16:45 Borrel
18:00 Afsluiting