Lees verder
Suiker Unie start binnenkort met het nieuwe duurzaamheidsconcept Groene Cirkels. Het is een innovatieve samenwerkingsmethode om integraal te verduurzamen en de circulaire economie in de regio te stimuleren.
Redactie / Dinteloord

Suiker Unie werkt momenteel al volop aan de energietransitie en aan het sluiten van kringlopen. Zo levert de coöperatie reststromen als kalkmeststof en digestaat aan de aangesloten boeren en groen gas aan het gasnet. In het Agro&Food Cluster Nieuw Prinsenland (Dinteloord) gaat restwater uit de bieten (en in de toekomst wellicht ook van restwarmte en CO2) naar de omliggende tuinbouwbedrijven.

Groene Cirkels kijkt echter verder dan de eigen ketens. Duurzaamheidsmanager Andries Olie: ‘Het gaat ook om grotere vraagstukken, rondom circulariteit, bodembeheer en biodiversiteit. Zo zijn we in gesprek met het Naturalis Biodiversity Center in Leiden (dat medio 2019 wordt heropend, red.) over micro-organismen in de grond.’

Lees meer over de manier waarop SuikerUnie aan duurzaamheid werkt in Agro & Chemie