Lees verder
PlasticsEurope Nederland, de branchevereniging van kunststof producenten, wil dat het storten van plastic afval wordt beëindigd en ondersteunt een stortverbod voor plastic afval.
Redactie / Den Haag

Daarmee reageert de vereniging op een artikel in het NRC waarin onder meer melding wordt gemaakt van het storten van Nederlands plastic verpakkingsafval in Turkije.

“Plastic hoort niet thuis in het milieu en dient op verantwoorde wijze te worden verwerkt en bij voorkeur te worden gerecycled”, laat PlasticsEurope weten. “Ook vinden wij dat deze verwerking in beginsel binnen de Europese Unie dient plaats te vinden. Om dit mogelijk te maken moet er in Europa en dus ook in Nederland versneld worden geïnvesteerd in een betere infrastructuur voor de inzameling van plastic afval en uitbreiding van bestaande c.q. realisatie van nieuwe voorzieningen voor de mechanische en chemische recycling. Deze beoogde versnelling voor wat betreft de totstandkoming van een circulaire economie voor plastics zou moeten worden gefaciliteerd door de inzet van de Europese taks op niet-gerecycled kunststof verpakkingen, die per 1/1/2021 wordt geïntroduceerd.”

Volgens de branchevereniging zullen de plastics producenten zich samen met ketenpartners blijven inzetten om de recyclebaarheid van verpakkingen verder te verbeteren.

Beeld: Mohammed Abdulraheem/Shutterstock