Lees verder
Rob Bakker is benoemd tot lector van het nieuwe lectoraat Voedselproductie in een Circulaire Economie bij HAS Hogeschool. Het is één van de drie lectoraten die het ministerie van LNV financiert om de transitie naar kringlooplandbouw te versnellen.
Redactie / 's-Hertogenbosch

Het lectoraat wil oplossingen ontwikkelen die bijdragen aan de circulariteit van zowel de voedselproductie als de voedselverwerking. Doel is niet zozeer om zelf innovaties te ontwikkelen, maar in te zetten op tools waarmee het verduurzamingsproces gemeten kan worden. Met de bedrijven inventariseert het lectoraat praktisch realiseerbare mogelijkheden om de circulariteit van landbouw te verhogen. Hierbij wordt naast de technische en economische haalbaarheid ook de voor realisatie benodigde verdienmodellen en organisatievormen onderzocht.

Het lectoraat richt zich vooral op actuele duurzaamheidsvraagstukken die opgepakt worden in door het ministerie van LNV aangewezen experimenteerruimtes in Zuid-Nederland en werkt daarvoor samen met andere kennisinstellingen, bedrijven en overheden.

Rob Bakker heeft zijn sporen verdiend als onderzoeker en docent op het terrein van duurzaamheid, milieukunde, bioeconomie en circulariteit, zowel aan HAS Hogeschool als aan Wageningen University. Hij studeerde Agrotechnologie in Wageningen en promoveerde aan de University of California op duurzame toepassing van reststromen uit de graanteelt. Na zijn studie werkte hij als (senior) onderzoeker bij IRRI (CGIAR) en ATO-DLO (tegenwoordig WFBR). Sinds 2015 werkt Rob bij HAS Hogeschool en was als docentonderzoeker actief in het Centre for Biobased Economy en het lectoraat Duurzaam Produceren in de Agrifoodsector.

Meer informatie is te vinden op de website van HAS Hogeschool.

Beeld: HAS Hogeschool