Lees verder
Bij MNEXT, het voormalige Centre of Expertise Biobased Economy, is Martijn Zieverink aangesteld als lector bij het nieuwe lectoraat Biobased Transities. Samen met zijn kenniskring gaat hij zich bezighouden met de vraag hoe we van onze 'fossiele verslaving' afkomen en overstappen naar biobased grondstoffen.
Redactie / Breda

Er zit aanzienlijke potentie in biobased toepassingen. Jaarlijks genereert de landbouwsector wereldwijd gigatonnen aan reststromen, die tot nu toe grotendeels onbenut blijven. Deze reststromen kunnen worden omgezet in waardevolle biobased materialen en duurzame energiebronnen, waardoor we zowel de afhankelijkheid van fossiele grondstoffen als de CO2-uitstoot kunnen verminderen. “Als we echt een verschil willen maken in de overgang van fossiel naar biobased, moeten we bedrijven en processen creëren die tot op heden nog niet hebben bestaan”, vertelt Martijn.

Waar de andere lectoraten zich vaak richten op technische aspecten, volgt het onderzoek binnen het Lectoraat Biobased Transities een meer holistische benadering. Dit betekent dat de focus niet uitsluitend komt te liggen op technische aspecten, maar ook op bredere maatschappelijke en economische vraagstukken die verband houden met biobased transities. Met zijn achtergrond in scheikundige technologie, en zijn expertise in business development, ‘food tech’, nieuwe materialen, innovatie en duurzaamheid, is Martijn goed toegerust om deze potentie te benutten.

Daarmee biedt dit lectoraat uitstekende mogelijkheden voor samenwerking met andere lectoraten, waaronder bijvoorbeeld die van het CoE Brede Welvaart en Nieuw Ondernemerschap van Avans Hogeschool.

Kijk voor meer informatie op de website van MNEXT.

Beeld: MNEXT