Lees verder
'Rioolzuiveringsinstallaties kunnen straks hun eigen slibafval zelfstandig en onafhankelijk verwerken tot biobrandstof-pellets, biogas en fosfaat.'
Almere

Dat zegt Levien de Legé, Business Developer Biomass bij ECN part of TNO op BNR Nieuwsradio. De chemische ontwateringsmethode, TORWASH genaamd, wordt sinds najaar 2018 getest bij de afvalwaterzuivering in Almere, onderdeel van Waterschap Zuiderzeeland (Flevoland).

‘Ons eerste doel was de slibstroom te verkleinen’, zegt De Legé. De slibstroom bestaat voor 80% uit water en wordt tot nu toe nat naar de verbrandingsoven gebracht. Dat kost ongeveer 80 euro per ton. In totaal betalen de waterschappen hiervoor jaarlijks zo’n € 120 miljoen.

Chemische reactor

Het rioolslib wordt door een chemische reactor geleid die het ontwateren eenvoudiger maakt. Uit het vrijgekomen afvalwater kan fosfaat worden teruggewonnen en biogas worden gemaakt. De vaste fractie kan worden verwerkt tot biobrandstof-pellets. De eerste proeven zijn succesvol. Volgend jaar wordt het procédé op een schaal van 1.000 kg getest. ‘Het doel is daarna op te schalen naar 10 ton per uur’, aldus De Legé.

De TORWASH-methode is nu al 30% goedkoper dan verbranden en bespaart dus tientallen miljoenen, los van de waarde van de teruggewonnen grondstoffen. Naar verwachting wordt het verschil in de toekomst alleen maar groter worden, vanwege een geplande afvalstoffenheffing op rioolslib en een tekort aan capaciteit in de verbrandingsovens. Het Amsterdamse Afval Energie Bedrijf kan de stroom aan rioolslib nu al niet meer aan en stort deze in Terneuzen.

Het TORWASH project wordt uitgevoerd door Waterschap Zuiderzeeland in samenwerking met ECN part of TNO, Paques en STOWA en wordt mede gefinancierd vanuit de Topsector Energie.