Lees verder
Het Gelderse VSGM heeft een innovatieve methode ontwikkeld voor de verwerking van rioolslib tot grondstof voor de bouw. Naast een zeer lage CO2-uitstoot heeft deze technologie bijna geen stikstofuitstoot.
Redactie / Arnhem

Dagelijks filteren riool- en waterzuiveringsinstallaties grote hoeveelheden slib uit water. Het is vervuild met organisch materiaal, bacteriën, fosfaat, nitraten, oliën en metalen. Door een tekort aan verwerkingscapaciteit wordt dit slib meestal verbrand, gecomposteerd of gestort. VSGM maakt er met een mobiele installatie op locatie een fijn wit poeder van, Neutral genoemd.

Neutral is te gebruiken in een breed scala van toepassingen in de bouw en kan cement geheel of gedeeltelijk vervangen. Ook is het geschikt voor bodemstabilisatie in de wegenbouw. “Zo maken we van slib, waarmee iedereen in z’n maag zit, een duurzaam product waar je iets aan hebt”, aldus Mladen Filipan van VSGM. Het bedrijf heeft de technologie, met de naam MID MIX, getest in samenwerking met afvalbedrijven en waterschappen. In Servië, Frankrijk, Kroatië en Spanje wordt het al toegepast.

Gelderland investeert

Om de veelbelovende techniek ook sneller op de Nederlandse markt te brengen, investeert Provincie Gelderland via fondsmanager Oost NL hierin vanuit het Innovatie- en Energiefonds Gelderland, onderdeel van Topfonds Gelderland. Jan van der Meer, gedeputeerde Energietransitie: ”Het bedrijfsleven heeft een belangrijke rol in het verminderen van de CO2 uitstoot. Innovatieve technieken zijn hard nodig om meer duurzame producten te maken. Mooi dat dit Gelderse bedrijf deze innovatie heeft ontwikkeld. We ondersteunen dit van harte.”

Filipan is blij met het vertrouwen in de onderneming: “Deze investering geeft ons ruimte om de komende maanden met klanten in gesprek te gaan over plaatsing van installaties. Er is nu al veel interesse uit de Nederlandse markt en naar verwachting plaatsen we de eerste commerciële installatie medio 2020 bij de eerste klant.”

Oost NL blijft actief betrokken bij de ontwikkeling van het bedrijf. Bart Lugard, investment manager Energy bij Oost NL: “Bodemvervuiling is een actueel thema en slib is een groot probleem. VSGM heeft daar een unieke en circulaire oplossing voor die ook leidt tot een CO2- en stikstofreductie. Wij investeren in ondernemers met innovatieve oplossingen voor grote maatschappelijke uitdagingen, juist daar liggen economische kansen.”

Biobrandstof

Er lopen in Nederland inmiddels meerdere initiatieven om rioolslib te verwaarden. Zo werken Waterschap Zuiderzeeland en TNO Energy Transition (voorheen ECN part of TNO) samen met Paques en STOWA aan het TORWASH project, om biobrandstoffen uit slib te maken.