Lees verder
Het bedrijfsleven in de regio Midden- en West-Brabant staat klaar om de komende jaren een forse bijdrage te leveren aan de verduurzaming van de Nederlandse economie.
Redactie / Breda

Er liggen plannen klaar van 6 toonaangevende bedrijven voor o.a. CO2-afvang en -benutting, elektrificatie van productieprocessen en de productie van groene waterstof. Samen kunnen deze projecten zelfs leiden tot een negatieve CO2-emissie. Dit kan onder meer worden bereikt door de afvang, het hergebruik en de opslag van CO2 uit biogrondstoffen. Daarnaast kan er door de bedrijven warmte worden geleverd aan omliggende gemeenten die gelijkstaat aan het verbruik van 200.000 woningen en wordt de productiecapaciteit van waterstof verhoogd. Ten slotte wordt circulair werken bij het gebruik van grondstoffen verder ontwikkeld.

Energietransitie versnellen

Op 12 mei tekenden de provincie Noord-Brabant en de samenwerkende bedrijven in de Industrietafel Midden- en West-Brabant (Attero, Cosun, Ennatuurlijk, RWE, SABIC en Shell) een intentieverklaring ondertekend om duurzame projecten te realiseren die de CO2-uitstoot terugdringen en de energietransitie versnellen.

De Industrietafel Midden- en West-Brabant is een regionaal initiatief voor en door bedrijven. Willem Sederel, voorzitter van Circular Biobased Delta, is hier kwartiermaker van. De regio realiseerde de afgelopen jaren al een CO2-emissiereductie van 35% ten opzichte van 1990 door energiebesparing en slimme koppelingen tussen de bedrijfsprocessen. De verdere verduurzaming vraagt om de aanleg van nieuwe infrastructuur. De Industrietafel laat zien dat de potentie voor verdere besparing en verduurzaming van de productieprocessen in de regio zo groot is, dat een snelle realisatie van deze infrastructuur gewenst is.

De komende weken gaan de betrokken partijen in overleg met het Rijk, netbeheerders en gemeenten in de regio aan de slag om de plannen en de daarmee beoogde CO2-besparing en energietransitie de komende jaren te realiseren.

Beeld: T3/Shutterstock