Lees verder
Midden-Brabant wil dé regio in Nederland worden voor de ontwikkeling van de circulaire economie. Een beproefd concept om te kijken wat wel werkt en wat niet zijn proeftuinen, een concept waar men in Midden-Brabant al ervaring mee heeft. Dat schrijft 'duurzaam MOED' op haar website.
Tilburg

‘Voor de proeftuinen Circulaire Economie liggen er verschillende ideeën, maar deze maand gaan we echt gas geven’,  zegt Jan Bikker, scheidend algemeen directeur van Midpoint Brabant. ‘Zodat we in 2018 concreet met een proeftuin op het gebied van circulaire economie aan de slag kunnen.’

Proeftuin dementie

In Midden Brabant is al enkele jaren de proeftuin dementie actief. In die proeftuin werken bedrijfsleven, overheden en kennisinstellingen nauw samen. Alles bij elkaar zo’n zestien partijen met uiteenlopende achtergronden en expertises. In Communities of Practice, COP, werken een aantal van deze partijen samen aan één project. Ze onderzoeken bijvoorbeeld hoe mensen met dementie langer thuis kunnen blijven wonen door goed gebruik te maken van technologische hulpmiddelen. Samenwerking is daarbij het toverwoord.

Reststromen

Eenzelfde samenwerking heeft Bikker voor ogen op het gebied van de circulaire economie. ‘Een belangrijke vraag is: wat doe je met reststromen? Kun je het afval van de één gebruiken als grondstof voor de ander. Je ziet dat al gebeuren met het gebruik van restwarmte. Bij grote bedrijven gaat het gemakkelijker om daar afspraken over te maken omdat het om grotere hoeveelheden gaat.’ Zoals de Amercentrale die restwarmte levert aan huishoudens in Tilburg en enkele andere plaatsen.

Kracht van deze regio

Bikker: ‘Maar in Midden-Brabant hebben we veel mkb-bedrijven. Dan praat je over een andere orde van grootte. Zo’n proeftuin is bij uitstek geschikt om te onderzoeken hoe je met meerdere mkb-bedrijven de reststromen kunt hergebruiken. En of je in dat kader concrete projecten op kunt zetten, die toewerken naar een circulaire economie. We gaan dit samen met het mkb doen, want de kracht van deze regio zit in het mkb. En ook niet onbelangrijk: samenwerken zit ons in het bloed.’

Social Innovation

Proeftuinen zijn bij uitstek een setting waarin social innovation haar meerwaarde bewijst. Sociale innovatie gaat over het nieuwe samenwerken. Het gaat erom dat je nieuwe maatschappelijke arrangementen creëert die leiden tot kostenbesparingen, betere informatie, betere logistiek, betere producten en meer vertrouwen. En dus een kwalitatief beter leven voor mensen.

Tot slot doet Jan Bikker nog een oproep. Want Midpoint Brabant zoekt nog mkb-bedrijven die mee willen werken aan een proeftuin op het gebied van de circulaire economie. ‘De planning is dat we in 2018 de eerste proeftuin op dit gebied opzetten en dat we in 2020 echt aan de slag zijn. Zo maken we samen Midden-Brabant tot dé regio waar circulaire economie vorm krijgt.’ [Jan Bikker heeft per 21 september 2017 afscheid genomen als directeur van Midpoint Brabant. Hij is opgevolgd door Rob Kluyt.]

Bron: duurzaammoed.nl