Lees verder
Het PyroCHEM project wil de chemische industrie verduurzamen door de chemische recycling van gemengd of vervuild plastic afval en de pyrolyse van andere (biomassa) reststromen te optimaliseren en op te schalen. De ambitie: vanaf 2030 jaarlijks 1 miljoen ton afvalplastic verwerken tot nieuwe grondstoffen voor de chemische industrie.
Redactie / Moerdijk

Alleen al in Nederland is zo’n 629 kton plastic afval per jaar niet geschikt om te recyclen, omdat het vervuild is of uit meerdere lagen bestaat. Op dit moment wordt het verbrand, waarbij energie wordt geproduceerd; een zeer laagwaardige vorm van afvalverwerking.

Door middel van pyrolyse (zuurstofloos verhitten) zijn deze plastics en andere (biomassa) reststromen – wél hoogwaardig te verwerken en kunnen ze worden teruggebracht tot circulaire of biobased bouwstenen voor de chemische industrie. Dat kan jaarlijks 1,7 miljoen ton CO2-eq reduceren en 550 kiloton aardolie besparen.

De pyrolysetechnologie is nog in ontwikkeling, maar er zijn al successen geboekt in o.a. de Pyrolyseproeftuin Moerdijk. De PyroCHEM projectpartners gaan de technologie nu opschalen en de waardeketen doorontwikkelen.

Waste2Chem Hotspot

In het PyroCHEM project ontwerpt Waste4ME een demonstratiefabriek met een capaciteit van 35 kiloton. Daarnaast ontwikkelen de projectpartners een Waste2Chem open innovatiecluster. Hier kunnen MKB’ers de faciliteiten en het netwerk van de PyroCHEM projectpartners gebruiken om hun eigen pyrolysetechnologie te optimaliseren en samen te werken aan marktintroductie.

De partners van het PyroCHEM project werken intensief samen om van West-Brabant een Waste2Chem hotspot te maken. Port of Moerdijk biedt een locatie voor vestiging van pyrolyse-installaties op commerciële schaal, Waste4ME maakt een ontwerp voor de proeffabriek en test vijf afvalstromen afkomstig van afvalverwerker Renewi. Van der Kooy deelt zijn faciliteiten en kennis rond het recyclen van oliën en vetten. De Green Chemistry Campus legt de verbinding met het circulaire ecosysteem in de regio en biedt een locatie voor pyrolyse-activiteiten op demoschaal. De Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM) ontwikkelt het innovatiecluster en Avans Hogeschool biedt kennis op het gebied van pyrolyse, Life Cycle Analysis (LCA) en betrekt studenten.

West-Brabant is bij uitstek geschikt als locatie voor het PyroCHEM project. Hier zijn kennis, ervaring en faciliteiten te vinden op het gebied van pyrolyse, goede logistieke verbindingen en een grote concentratie van bedrijven die zich richten op chemie en recycling. Ze werken samen aan de totstandkoming van een veerkrachtige circulaire economie.

Het PyroCHEM project heeft een waarde van € 2,9 miljoen en wordt mede mogelijk gemaakt door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en provincie Noord-Brabant in het kader van REACT-EU.

Kijk op de website van de Green Chemistry Campus voor meer informatie.