Lees verder
De Green Chemistry Campus (GCC) in Bergen op Zoom wil hét epicentrum worden voor bedrijvigheid rond pyrolyse en groene chemie. Binnenkort komt er een buitenlocatie beschikbaar voor de vestiging van bedrijven die ruimte zoeken voor hun pyrolyse-demonstratiefabriek.
Redactie / Bergen op Zoom

In de Demofacility van de Campus konden bedrijven al terecht voor de huisvesting van installaties op pilotschaal. Zo staat er geavanceerde pyrolyse-apparatuur van TNO onder de vlag van Shared Research Center Biorizon, waarmee bio-aromaten uit lignine worden gewonnen. De wat grotere demo-installaties konden tot vorig jaar terecht in de Pyrolyseproeftuin Zuid-Nederland op het industrieterrein van Port of Moerdijk. Deze locatie is niet meer beschikbaar. In Moerdijk is alleen nog plaats voor pyrolyse-installaties op commerciële schaal. De Campus wil haar faciliteiten daarom verder uitbreiden, zodat in Bergen op Zoom een innovatiecluster ontstaat rond pyrolyse.

Connie Paasse, directeur Green Chemistry Campus: “We richten ons niet alleen op bedrijven die zich bezighouden met de pyrolysetechnologie zelf, maar ook op bedrijven die gespecialiseerd zijn in het zuiveren van de grondstoffen of juist de output van het pyrolyseproces, zoals pyrolyse-olie en -gas.”

Door deze bedrijven relevante faciliteiten en diensten te bieden, wil de Campus kruisbestuiving actief bevorderen zodat de regio West-Brabant een epicentrum blijft van bedrijvigheid op het gebied van pyrolyse. Dit sluit goed aan op de huidige focus op groene chemie. Ook ondernemers op dat vlak kunnen straks profiteren van de nieuwe faciliteiten en het bredere netwerk.

Taskforce

Inmiddels is er een taskforce gestart om de huisvesting op de (buiten)locatie te ontwikkelen, die grenst aan het terrein van chemiebedrijf SABIC. Hierdoor beschikt de Campus over alle relevante vergunningen en procedures en is sinds 2011 gespecialiseerd in het faciliteren van duurzame, chemische innovatie. De ambitie is dat de buitenlocatie in de tweede helft van dit jaar beschikbaar komt.

De ontwikkeling van een buitenlocatie voor pyrolyse-activiteiten op de Green Chemistry Campus maakt deel uit van het PyroCHEM Park project dat mede mogelijk wordt gemaakt door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling in het kader van OPZuid.

Wensen van geïnteresseerde partijen kunnen worden meegenomen in het werk van de taskforce. Neem voor meer informatie contact op met business development manager Marcel van Berkel. en kijk op de website van de Green Chemistry Campus.

Beeld: Green Chemistry Campus/YouTube